LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MODERNIZAVIMO FONDO NACIONALINIŲ FINANSAVIMO KRYPČIŲ
2021–2022 METAMS PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. D1-477/1-187

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo“, 9 punktu ir atsižvelgdami į 2021 m. liepos 23 d. Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos posėdžio protokolą Nr. D4-127 ir 2021 m. rugpjūčio 14 d. Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos posėdžio protokolą Nr. D4-134,

tvirtiname Modernizavimo fondo nacionalines finansavimo kryptis 2021–2022 metams (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Dainius Kreivys