Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 3 D. NUTARIMO NR. 245 „DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 19 d.  Nr. 148
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimą Nr. 245 ,,Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

,,LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti šią Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybą, kurioje atstovauja:

valstybės institucijoms:

 

Asta Aranauskienė

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorė;

 

Laisvūnas Bartkevičius

 

 

socialinės apsaugos ir darbo viceministras;

 

Janina Kumpienė

 

 

sveikatos apsaugos ministro patarėja;

 

Kęstutis Trečiokas

 

 

ūkio viceministras;

 

Edmundas Žilevičius

 

 

finansų viceministras;

 

apdraustiesiems:

 

 

Rūta Osipavičiūtė

 

 

Vilniaus švietimo profesinės sąjungos pirmininkė;

 

Petras Algirdas Rauka

 

 

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas;

 

Loreta Soščekienė

 

 

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė;

 

Eugenija Šniutienė

 

 

Lietuvos darbo federacijos tarybos narė;

 

Jurijus Zaranka

 

 

Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas;

 

darbdavių organizacijoms:

 

 

Dovilė Baškytė

 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo socialinės politikos ir teisės departamento direktorė;

 

Vidas Butkus

 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos narės akcinės bendrovės ,,Kauno Baltija“ generalinis direktorius;

 

Kazimieras Vindaudas Jackūnas

 

 

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos narys, uždarosios akcinės bendrovės ,,Euroklinika“ direktorius;

 

Dalia Ruščiauskienė

 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos direktorė;

 

Vytautas Vidmantas Zimnickas

 

 

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys.“

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė