ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. A-675 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. A-236

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos  2018-02-20  protokolą Nr. L11-1:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A-675 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“ patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščius:

1.1. patikslinu 4 priedą bei išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.2. pripažįstu netekusiu galios 20 priedą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis


 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d.

įsakymo Nr. A-675

4 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. vasario 27 d. įsakymo

Nr. A-236 redakcija)

 

MARŠRUTO KURŠĖNAI–SMILGIAI–KUŽIAI–(GRUZDŽIAI)–KUŽIAI–SMILGIAI–KURŠĖNAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

PENKTADIENIO IR ŠEŠTADIENIO EISMO TVARKARAŠTIS

Stotelės

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnų a. st.

7.50

10.50

16.30

18.15

Daugėliai

7.54

10.47

16.34

18.12

Pervaža

7.55

10.45

16.35

18.10

Guragiai

7.59

10.40

16.39

18.05

Raupaičiai

8.03

10.34

16.44

17.59

Smilgiai

8.07

10.33

16.48

17.58

Bitėnų kryž.

8.09

10.30

16.50

17.55

Mostaičiai

8.12

10.28

16.52

17.53

Stonaičiai

8.16

10.23

16.56

17.48

Gilaičiai

8.21

10.18

17.01

17.43

Kurauskiai

8.24

10.14

17.04

17.39

Kasčiukų k.

8.28

10.08

17.08

17.33

Smiltynė

8.32

10.04

17.12

17.29

Kužiai

8.37

10.00

17.20

17.25

Narušaičiai

8.51

9.46

-

-

Radvilai

8.54

9.43

-

-

Verbūnai

8.56

9.41

-

-

Pakarniukai

9.00

9.37

-

-

Apušėliai

9.04

9.33

-

-

Lygudai

9.07

9.30

-

-

Gruzdžių tech.

9.10

9.27

-

-

Gruzdžiai

9.12

9.25

-

-

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama penktadieniais ir šeštadieniais.

 


 

SEKMADIENIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelės

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnų a. st.

16.30

Bitėnų 18.15

Daugėliai

16.34

18.12

Pervaža

16.35

18.10

Guragiai

16.39

18.05

Raupaičiai

16.44

17.59

Smilgiai

16.48

17.58

Bitėnų kryž.

16.50

17.55

Mostaičiai

16.52

17.53

Stonaičiai

16.56

17.48

Gilaičiai

17.01

17.43

Kurauskiai

17.04

17.39

Kasčiukų k.

17.08

17.33

Smiltynė

17.12

17.29

Kužiai

17.20

17.25

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama sekmadieniais ir švenčių dienomis.

 

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Kuršėnai – Smilgiai – Kužiai – (Gruzdžiai) – (Verbūnai) – Smilgiai – Kuršėnai reiso trasos ilgis 73,6 km.

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Kuršėnai – Smilgiai – Kužiai – Smilgiai – Kuršėnai reiso trasos ilgis 41,0 km.

 

 

________________