r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ

KAPITALINIO REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ 2023–2025 M. PRIORITETINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. sausio 30 d. Nr. T-9

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Akmenės rajono savivaldybės lėšų, skirtų Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-41 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Akmenės rajono savivaldybės lėšų, skirtų Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, III skyriuje nustatytais kriterijais, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų 2023–2025 m. prioritetinį sąrašą (pridedamas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas

 


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-9

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ 2023–2025 m.  PRIORITETINIS SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas

Ilgis, km

Plotis, m

Esama danga

Balas

1

2

3

4

5

6

 

I. Naujosios Akmenės miesto seniūnija

1.

AK7015 Taikos g., Naujosios Akmenės m.

0,240

6,2

asfaltbetonis

85

2.

AK7028 Sodo g., Naujosios Akmenės m.

0,560

7,6

asfaltbetonis

40

3.

AK7043 J. Janonio g., Naujosios Akmenės m.

0,185

7,0

asfaltbetonis

30

4.

AK7009 Statybininkų g., Naujosios Akmenės m.

0,530

6,2

asfaltbetonis

30

5.

AK7018 Suginčių g., Naujosios Akmenės m.

0,990

4,0

žvyras

25

6.

AK7011 Respublikos g. atšaka (privažiavimas prie daugiabučių namų kiemų Nr. 18, 25, 27, 24, 20), Naujosios Akmenės m.

0,543

3,5-6,6

 

asfaltbetonis

25

7.

AK7074 Respublikos g. atšaka (privažiavimas prie daugiabučių namų kiemų Nr. 15 ir 8), Naujosios Akmenės m.

0,198

6,2-7,5

 

 

asfaltbetonis

25

8.

AK7073 Ramučių g. atšaka (privažiavimas prie daugiabučių namų kiemų Nr. 33–40), Naujosios Akmenės m.

0,221

5,2

asfaltbetonis

25

9.

AK7003 Eibučių g., Naujosios Akmenės m.

2,054

6,2-8,0

asfaltbetonis

20

10.

AK7070 Respublikos g. atšaka (nuo Respublikos g. iki „Atžalynas“), Naujosios Akmenės m.

0,196

4,2-5,0

asfaltbetonis

20

11.

AK7022 Klykolių g., Naujosios Akmenės m.

0,791

6,0-6,3

asfaltbetonis

20

12.

AK7005 Žibučių g., Naujosios Akmenės m.

0,600

3,0-3,5

žvyras

20

13.

AK7032 Mindaugo g., Naujosios Akmenės m.

0,184

6,2

asfaltbetonis

15

14.

AK7053 Turgaus skg., Naujosios Akmenės m.

0,115

5,5-10,0

asfaltbetonis

15

15.

AK0004 Privažiuojamasis kelias prie sodybos nuo gatvės AK7017 Aukštųjų g.

0,147

3,0

cementbetonis

10

16.

AK7044 Žemaitės g., Naujosios Akmenės m.

0,290

3,6-4,0

asfaltbetonis

10

17.

AK7049 Gaudžiočių g. atšaka, Naujosios Akmenės m.

0,102

3,5

žvyras

10

18.

AK7081 Ryto g., Naujosios Akmenės m.

1,112

3,0

žvyras

5

19.

AK7082 Žiemos g., Naujosios Akmenės m.

0,448

3,0

žvyras

5

 

II. Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

1.

AK7205 Suginčių g., Suginčių k.

0,692

5,0

žvyras

25

2.

AK7223 Tulpių g., Kivylių k.

0,298

3,5

žvyras

20

3.

AK7242 Šilų g., Ramučių k.

0,585

3,6

žvyras

20

4.

AK7204 Vėlaičių g., Vėlaičių k.

0,675

4,5-5,5

žvyras

15

5.

AK7234 Putinų g., Kivylių k.

0,155

5,0

asfaltbetonis

15

6.

AK7235 Gvaizdikų g., Kivylių k.

0,150

5,0

asfaltbetonis

15

7.

AK7236 Bijūnų g., Kivylių k.

0,179

5,2

asfaltbetonis

15

8.

AK7210 Pievų g., Sablauskių k.

0,994

3,5-6,0

asfaltbetonis

15

9.

AK7224 Pavasario g., Klykolių k.

0,101

3,5

žvyras

15

10.

AK0283 Kelias 1013, Sablauskių k.

0,178

4,0

asfaltbetonis

5

11.

AK7202 Vegerių g., Vegerių k.

1,108

3,0-4,0

žvyras

5

12.

AK7203 J. Basanavičiaus g., Vegerių k.

0,422

3,0-3,5

žvyras

5

13.

AK0273 Kelias Sablauskiai-Kanteikiai -Liepkalnis (Kanteikių k.)

0,400

5,5

žvyras

5

14.

AK0282 Kelias Kanteikiai-Rudausiai (Kanteikių k.)

0,150

4,0

žvyras

5

15.

AK0272 Kelias Sablauskiai-Rudausiai (Rudausių k.)

0,605

5,5

žvyras

5

16.

AK0265 Kelias 1014-Pašakarniai, Ryto g. atšaka

0,479

7,0

asfaltbetonis

5

 

III. Akmenės seniūnija

1.

AK7112 Sodų g., Akmenės m.

0,764

3,5-9,0

asfaltbetonis

60

2.

AK7109 Puškino g., Akmenės m.

0,217

6,7-7,5

asfaltbetonis

40

3.

AK7111 Klykolių g., Akmenės m.

0,455

6,0-8,3

asfaltbetonis

40

4.

AK0137 Padavrėliai-Viliošiai (Tilto g.), Dabikinėlės k.

0,500

4,0-8,5

žvyras

20

5.

AK7143 Uždabikinės g., Akmenės m.

0,180

5,5

žvyras

15

6.

AK7148 Gėlių g., Gulbinų k.

0,730

3,5-5,0

žvyras

15

7.

AK7162 Akmenupio g., Akmenės II k.

0,910

3,0-5,5

asfaltbetonis

15

8.

AK7159 Alyvų g., Akmenės II k.

0,346

3,4

asfaltbetonis

15

9.

AK0146 Privažiuojamasis kelias prie Padvarėlių nuo kelio 1007 Akmenė-Klyšiai-Dainoriai (Lakštingalų g., Padvarėlių k.)

 

0,505

 

2,8-4,0

 

Asfaltbetonis, žvyras

15

10.

AK0146 Privažiuojamasis kelias prie Padvarėlių nuo kelio 1007 Akmenė-Klyšiai-Dainoriai (Liepų g., Padvarėlių k.)

 

0,480

 

2,8-4,0

 

Asfaltbetonis, žvyras

15

11.

AK7103 Didžioji g., Akmenės III k.

0,564

3,0-4,5

žvyras

10

12.

AK7181 Žvyrelės g., Dabikinės k.

1,170

4,0-6,0

žvyras

10

13.

AK7185 Mokyklos g., Dabikinės k.

0,121

3,8

asfaltbetonis

10

14.

AK7192 Varveklių g., Akmenės II k.

0,770

6,0

žvyras

5

15.

AK7152 Gluosnių g., Akmenės II k.

0,598

6,0

žvyras

5

16.

AK7160 Kriaušių g., Akmenės II k.

0,238

3,4

asfaltbetonis

5

17.

AK7178 Kaštonų g., Agluonų k.

0,239

3,4

asfaltbetonis

5

18.

AK0123 Privažiuojamasis kelias prie laukų nuo gatvės AK7176 Beržų g. (V. Zubovo g.)

0,283

3,0-4,0

asfaltbetonis

5

19.

AK7186 Vadaksties g., Jučių k.

0,651

4,5

asfaltbetonis

5

20.

AK7193 Parko g., Jučių k.

0,307

4,5

asfaltbetonis

5

21.

AK7188 Bokšto g., Dabikinėlės k.

0,213

3,0-4,0

žvyras

5

22.

AK0142 Privažiuojamasis kelias prie laukų nuo kelio 1007 Akmenė-Klyšiai-Dainoriai (iki posūkio į sodybą Nr. 8) Klyšių k.

 

 

0,130

 

 

3,5

 

 

žvyras

 

 

5

 

IV. Kruopių seniūnija

1.

AK0322 Kelias per Pakalniškių kaimą, Pakalniškių k.

0,395

3,0-4,0

žvyras

20

2.

AK7325 Liepų g., Spaigių k.

0,285

4,5

žvyras

10

3.

AK7315 Parko g., Kruopių m.

0,123

3,0

asfaltbetonis

10

4.

AK7302 Kalnelio g., Kruopių m.

0,790

3,8-5,5

asfaltbetonis

10

5.

AK7330 Kalnelio g. atšaka, Kruopių m.

0,102

5,0

asfaltbetonis

10

6.

AK7351 Tuopų g., Šapnagių k.

0,077

3,0

žvyras

10

7.

AK7322 Pavasario g., Šapnagių k.

0,135

5,8

asfaltbetonis

10

8.

AK0338 Kelias Jautmalkiai-Viešučiai

3,848

4,0-4,5

žvyras

10

9.

AK0333 Šapnagių apvažiavimas

1,363

3,5

žvyras

10

10.

Papilės g. 8, Kruopių m. (aikštelė)

 

 

asfaltbetonis

10

11.

AK7317 Kaštonų g., Šapnagių k.

0,626

6,2

asfaltbetonis

5

12.

AK7310 Birutės g., Kruopių m.

0,162

3,0

asfaltbetonis

5

13.

AK7314 Vytauto Didžiojo g., Kruopių m.

0,073

3,0

asfaltbetonis

5

14.

AK7319 Ąžuolų g., Šapnagių k.

0,226

3,5-5,8

žvyras

5

15.

AK0321 Kelias Kalnelis-Keidai

3,574

4,5-5,0

žvyras

5

16.

AK0315 Kelias Kviečlaukis-Kruopiai

4,777

3,5-5,0

žvyras

5

 

V. Ventos seniūnija

1.

AK7533 Lakštingalų g., Žerkščių k.

0,360

3,5-5,0

žvyras

70

2.

AK7511 Geležinkelio g., Ventos m.

0,456

3,5

žvyras

20

3.

AK7549 Statybininkų g., Ventos k.

0,520

5,2-6,6

žvyras

20

4.

AK7504 Topolių g., Ventos m.

0,099

6,8

asfaltbetonis

20

5.

AK7528 Pušyno g., Žerkščių k.

0,391

3,0-5,5

žvyras

20

6.

AK7552 Putokšlio g., Ventos k.

0,223

3,5

žvyras

20

7.

AK7536 Kalno g., Žerkščių k.

0,178

4,0

žvyras

20

8.

AK7537 Kęstučio g., Žerkščių k.

0,204

4,0

žvyras

20

9.

AK7551 Kaimelio I-oji g., Ventos k.

0,546

3,5

žvyras

20

10.

AK7531 Rytmečio g., Žerkščių k.

0,188

5,0

žvyras

20

11.

AK7532 Žvejų g., Žerkščių k.

0,116

4,0

žvyras

20

12.

AK7527 Pavenčio g., Žerkščių k.

0,194

3,5

žvyras

20

13.

AK7529 Parko g., Ventos k.

0,132

4,0

žvyras

20

14.

AK7535 Vyšnių g., Žerkščių k.

0,251

3,0

žvyras

20

15.

AK0541 Sodų g., Paeglesių g. atšaka, Paeglesių k.

0,166

3,2

asfaltbetonis

20

16.

AK7543 Upelio g., Paeglesių k.

0,270

3,5

žvyras

10

17.

AK7547 Naujikų g., Ventos k.

2,081

3,0-4,5

žvyras

5

18.

AK7550 Kaštonų g., Ventos k.

0,079

3,0

žvyras

5

19.

AK7539 Paupio g., Purvių k.

0,452

4,0

asfaltbetonis, žvyras

5

20.

AK7546 Spanguolių g., Ventos k.

1,271

3,0

žvyras

5

21.

AK7548 Kaimelio 2-oji g., Ventos k.

0,183

3,0

žvyras

5

Ventos seniūnijos šaligatviai

1.

AK7502 Ventos g., Ventos m. šaligatvis

0,450

2,5

asfaltbetonis

45

2.

AK7502 Ventos g., Ventos m. šali-gatvio įrengimas (link Žemaičių g.)

0,450

2,5

 

asfaltbetonis

45

 

VI. Papilės seniūnija

1.

AK7454 Aušros g., Kalniškių k.

0,425

3,0-4,7

asfaltbetonis

30

2.

AK7451 Sodų g., Klaišių k.

0,480

5,0

žvyras

15

3.

AK7450 Parko g., Klaišių k.

0,310

3,5-5,0

žvyras

15

4.

AK7465 Gumbakių g., Gumbakių k.

1,589

4,5-5,7

žvyras

15

5.

AK7458 Ežero g., Eglesių k.

0,347

3,0-4,0

asfaltbetonis, žvyras

10

6.

AK7448 Darželio g., Klaišių k.

0,269

4,5

žvyras

10

7.

AK7449 Liepų g., Klaišių k.

0,226

4,0

žvyras

10

8.

AK0467 Kelias Kalniškiai-Žerkščiai

2,470

4,5-5,0

žvyras

10

9.

AK0469 Kelias Kalniškiai-Kerežiai-Šiaudinė (Kerežių g.)

5,795

3,0-4,0

žvyras

10

10.

AK7457 Klevų g., Eglesių k.

0,449

3,0-4,0

asfaltbetonis

5

11.

AK7433 Žvejų g., Daubiškių k.

0,271

3,2

asfaltbetonis

5

12.

AK7439 Virvytės g., Kairiškių k.

0,645

2,8-6,2

asfaltbetonis

5

13.

AK7442 Bičiulių g., Kairiškių k.

0,209

3,4

asfaltbetonis

5

14.

AK7453 Tvenkinio g., Gumbakių k.

0,605

3,5-5,0

žvyras

5

15.

AK7490 Dvaro g., Kalniškių k.

1,014

4,0-5,5

žvyras

5

16.

AK0481 Kelias Kairiškiai-Šiurkiškės-Avižliai

5,513

3,5-4,5

žvyras

5

 

___________________

part_2c29dbb607cb45d4bce8b0718df9262b_end