Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Pridėtinės Vertės Mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų teikimo naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. 654
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Rekomenduoti perkančiosioms organizacijoms viešojo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyti, kad už prekes, paslaugas ir darbus tiekėjai pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teiktų elektroniniu būdu, naudodamiesi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.  Nustatyti, kad:

2.1. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. spalio 1 dieną.

2.2. Šio nutarimo nuostatos taikomos nuo šio nutarimo įsigaliojimo pradėtiems vykdyti viešiesiems pirkimams.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras

Evaldas Gustas