NacionalinĖs ŽemĖs tarnybos

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

įsakymas

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS    DIREKTORIAUS 2017 M. RUGPJŪČIO 18 D. ĮSAKYMO 1P-372-(1.3 E.) „DĖL
GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ KOMISIJOS SUDARYMO“
 PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 8 d. Nr. 1P-43-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. 1P-372-(1.3 E.) „Dėl Geodezininko kvalifikacijos egzaminų komisijos sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. S u d a r a u Geodezininko kvalifikacijos egzaminų komisiją (toliau – komisija):

Jurgita Macinkevičienė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

Ramūnė Žygaitė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus patarėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Juta Boguslavskaja – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Bojarunienė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausioji specialistė;

Marius Šimkus – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausiasis specialistas;

Eugenija Šleiterytė-Vilūnienė – Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausioji specialistė.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas