ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl   ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-311 „DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIų ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. 1-TS-71

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3, 4 dalimis, atsižvelgdama į UAB Anykščių komunalinio ūkio 2018-01-17 raštą Nr. SD-30 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių pavirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintą:

11 lentelę „Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai“ ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

22 lentelę „Konteinerių ištuštinimo įkainiai, EUR/ištuštinimas“ ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

33 lentelę „Konteinerių ištuštinimo įkainiai (kintama įmokos dalis) papildomam konteineriui, Eur/ištuštinimas“ ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                  Kęstutis Tubis

 

 

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 24 d.  sprendimu Nr. 1-TS-311

(Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-TS-71 redakcija)

 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI

1lentelė. Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektų** kategorijos

Įmokos pastovioji dalis

Įmokos kintamoji dalis

Metinė įmoka iš viso, Eur

su PVM

Įmokos administravimo parametras

Dydis, Eur/metus

su PVM

Įmokos administravimo parametras

Dydis , Eur/metus

su PVM

1.

Gyvenamosios paskirties* objektai

 

 

 

 

 

1.1

Anykščių, Kavarsko, Troškūnų miestuose, Svėdasų mstl., Naujųjų Elmininkų, Smėlynės, Vaidlonių kaimuose

Gyventojas***/metus

12,21

Susikaupimo norma gyventojui***/metus

15,71

27,92

1.2

Kitose Anykščių raj. gyvenamosiose vietovėse

Gyventojas***/metus

12,21

Susikaupimo norma gyventojui***/metus

11,78

23,99

2.

Viešbučių paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,25

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,28

0,53

3.

Administracinės paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,09

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,10

0,19

4.

Prekybos paskirties objektai (plotas iki 100 kv. m.)

Plotas kv. m/metus

0,29

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,13

0,42

4.

Prekybos paskirties objektai (plotas daugiau 100 kv. m.)

Plotas kv. m/metus

0,29

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,52

0,81

5.

Paslaugų paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,47

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,52

0,99

6.

Maitinimo paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,54

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,61

1,15

7.

Transporto paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,06

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,07

0,13

8.

Garažų paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,04

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,05

0,09

9.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,06

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)

0,07

0,13

10.

Sandėliavimo paskirties* objektai

Plotas kv. m/metus

0,03

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)

0,03

0,06

11.

Kultūros paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,13

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,15

0,28

12.

Mokslo paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,10

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,11

0,21

13.

Gydymo paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,26

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,29

0,55

14.

Poilsio paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,45

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,51

0,96

15.

Sporto paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,15

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,16

0,31

16.

Specialiosios paskirties objektai

Plotas kv. m/metus

0,12

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

0,13

0,25

17.

Žemės ūkio paskirties* objektai

(ūkio, fermų ir kt. pastatai naudojami žemės ūkio veiklai)

Plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)

0,03

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)

0,03

0,06

18.

Kiti objektai naudojami kita paskirtimi (išskyrus sodų ir religinės paskirties pastatus)

Plotas kv. m/metus

0,13

Susikaupimo norma plotas kv. m/metus

(iki 2000 kv. m)

0,15

0,28

19.

Atliekų turėtojai, kurie nėra susieti su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu (vienkartinių renginių apmokestinimas ir pan. )

-

-

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimų skaičius (2 lentelė)

-

-

 

Pastaba:

* Nekilnojamojo turto paskirtis – teisės aktais leidžiama, nuosavybės dokumentuose nurodyta arba faktiškai vykdoma teisėta viena ar keletas veiklos rūšių, vykdomų nekilnojamojo turto objektuose.

** Nekilnojamojo turto objektai – pastatai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant jų registracijos nekilnojamojo turto registre.

*** Deklaruojantis gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Konteinerių ištuštinimo įkainiai, EUR/ištuštinimas

Eil. Nr.

Konteinerio tūris

Konteinerio ištuštinimo kaina, Eur su PVM

1.

120 litrų tūrio konteineris

3,70

2.

140 litrų tūrio konteineris

4,32

3.

240 litrų tūrio konteineris

7,41

4.

750 litrų tūrio konteineris

23,15

5.

770 litrų tūrio konteineris

23,76

6.

1000 litrų tūrio konteineris

30,86

7.

1100 litrų tūrio konteineris

33,95

 

3 lentelė. Konteinerių ištuštinimo įkainiai (kintama įmokos dalis) papildomam konteineriui, Eur/ištuštinimas

Eil. Nr.

Konteinerio tūris

Konteinerio ištuštinimo kaina, Eur su PVM

1.

120 litrų tūrio konteineris

1,96

2.

140 litrų tūrio konteineris

2,29

3.

240 litrų tūrio konteineris

3,93

4.

750 litrų tūrio konteineris

12,27

5.

770 litrų tūrio konteineris

12,60

6.

1000 litrų tūrio konteineris

16,36

7.

1100 litrų tūrio konteineris

18,00