LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS (GATVĖMS) TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS 2018 METAIS

 

2018 m.   balandžio 12  d. Nr. V-91 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 271 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2018 metų sąmatos patvirtinimo“ ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“:

1. P a s k i r s t a u Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti savivaldybėms 2018 metais taip:

 

I. ALYTAUS APSKRITIS

1.

Alytaus miesto

1203,6

tūkst. Eur

2.

Druskininkų

664,9

tūkst. Eur

iš jų kaimiškosioms seniūnijoms

299,5

tūkst. Eur

3.

Alytaus rajono

1015,9

tūkst. Eur

4.

Lazdijų rajono

844,5

tūkst. Eur

5.

Varėnos rajono

1001,9

tūkst. Eur

Iš viso Alytaus apskrityje:

4730,8

tūkst. Eur

II. KAUNO APSKRITIS

6.

Kauno miesto

6658,0

tūkst. Eur

7.

Birštono

186,8

tūkst. Eur

iš jų kaimiškosioms seniūnijoms

81,9

tūkst. Eur

8.

Jonavos rajono

1253,0

tūkst. Eur

9.

Kaišiadorių rajono

1029,7

tūkst. Eur

10.

Kauno rajono

2556,6

tūkst. Eur

11.

Kėdainių rajono

1749,1

tūkst. Eur

12.

Prienų rajono

1008,9

tūkst. Eur

13.

Raseinių rajono

1181,1

tūkst. Eur

Iš viso Kauno apskrityje:

15623,2

tūkst. Eur

III. KLAIPĖDOS APSKRITIS

14.

Klaipėdos miesto

3199,1

tūkst. Eur

15.

Neringos

131,8

tūkst. Eur

16.

Palangos miesto

662,8

tūkst. Eur

17.

Klaipėdos rajono

1553,4

tūkst. Eur

18.

Kretingos rajono

1133,6

tūkst. Eur

19.

Skuodo rajono

691,9

tūkst. Eur

20.

Šilutės rajono

1543,9

tūkst. Eur

Iš viso Klaipėdos apskrityje:

8916,5

tūkst. Eur

IV. MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

21.

Kalvarijos

410,9

tūkst. Eur

22.

Kazlų Rūdos

453,4

tūkst. Eur

23.

Marijampolės

1754,2

tūkst. Eur

Iš jų kaimiškosioms seniūnijoms

776,1

tūkst. Eur

24.

Šakių rajono

1036,6

tūkst. Eur

25.

Vilkaviškio rajono

1189,5

tūkst. Eur

Iš viso Marijampolės apskrityje:

4844,6

tūkst. Eur

V. PANEVĖŽIO APSKRITIS

26.

Panevėžio miesto

2290,2

tūkst. Eur

27.

Biržų rajono

969,6

tūkst. Eur

28.

Kupiškio rajono

733,4

tūkst. Eur

29.

Panevėžio rajono

1472,4

tūkst. Eur

30.

Pasvalio rajono

995,2

tūkst. Eur

31.

Rokiškio rajono

1362,8

tūkst. Eur

Iš viso Panevėžio apskrityje:

7823,6

tūkst. Eur

VI. ŠIAULIŲ APSKRITIS

32.

Šiaulių miesto

2285,4

tūkst. Eur

33.

Akmenės rajono

692,9

tūkst. Eur

34.

Joniškio rajono

885,8

tūkst. Eur

35.

Kelmės rajono

1315,7

tūkst. Eur

36.

Pakruojo rajono

760,0

tūkst. Eur

37.

Radviliškio rajono

1338,1

tūkst. Eur

38.

Šiaulių rajono

1545,4

tūkst. Eur

Iš viso Šiaulių apskrityje:

8823,3

tūkst. Eur

VII. TAURAGĖS APSKRITIS

39.

Jurbarko rajono

1000,2

tūkst. Eur

40.

Pagėgių

383,6

tūkst. Eur

41.

Šilalės rajono

1203,7

tūkst. Eur

42.

Tauragės rajono

1527,9

tūkst. Eur

Iš viso Tauragės apskrityje:

4115,4

tūkst. Eur

VIII. TELŠIŲ APSKRITIS

43.

Mažeikių rajono

1724,8

tūkst. Eur

44.

Plungės rajono

1351,1

tūkst. Eur

45.

Rietavo

334,2

tūkst. Eur

46.

Telšių rajono

1678,8

tūkst. Eur

Iš viso Telšių apskrityje:

5088,9

tūkst. Eur

IX. UTENOS APSKRITIS

47.

Visagino

437,2

tūkst. Eur

48.

Anykščių rajono

1067,3

tūkst. Eur

49.

Ignalinos rajono

934,7

tūkst. Eur

50.

Molėtų rajono

924,2

tūkst. Eur

51.

Utenos rajono

1230,1

tūkst. Eur

52.

Zarasų rajono

931,9

tūkst. Eur

Iš viso Utenos apskrityje:

5525,4

tūkst. Eur

X. VILNIAUS APSKRITIS

53.

Vilniaus miesto

11748,5

tūkst. Eur

54.

Elektrėnų

743,7

tūkst. Eur

55.

Šalčininkų rajono

1131,2

tūkst. Eur

56.

Širvintų rajono

651,1

tūkst. Eur

57.

Švenčionių rajono

933,4

tūkst. Eur

58.

Trakų rajono

1045,5

tūkst. Eur

59.

Ukmergės rajono

1236,1

tūkst. Eur

60.

Vilniaus rajono

2919,8

tūkst. Eur

Iš viso Vilniaus apskrityje:

20409,3

tūkst. Eur.

Iš viso savivaldybėse:

85901,0

tūkst. Eur.

 

2. P a v e d u:

2.1. Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriui kartu su Teisės ir personalo skyriumi parengti finansavimo sutarčių su savivaldybėmis projektus;

2.2. Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriui inicijuoti finansavimo sutarčių pasirašymą, kontroliuoti su savivaldybėmis pasirašytose finansavimo sutartyse numatytų sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

2.3. Finansų ir apskaitos skyriui sumokėti savivaldybėms už atliktus darbus;

2.4. šio įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. V-76 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2018 metais“. 

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                          Vitalijus Andrejevas