LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1-214

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, įrenginius ar kitus objektus 200 metrų ir mažesniu atstumu nuo dujotiekio trasos, priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su šį dujotiekį eksploatuojančia įmone.“                                                       

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                Rokas Masiulis