LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL NETEISĖTĄ MIGRACIJĄ SUVALDANT DALYVAUJANČIŲ PAREIGŪNŲ PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS

 

2021 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 10V-33

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 58 straipsnio 1–3 dalimis ir 60 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2021 m. rugpjūčio 12 d. posėdžio 2 klausimo 1 punktą ir siekdama užtikrinti neteisėtą migraciją suvaldant dalyvaujančių statutinių įstaigų tinkamą pajėgumą, nusprendžiu:

Pavesti:

1Viešajai įstaigai valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centrui „Dainava“ (toliau – VšĮ „Dainava“) ir viešajai įstaigai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centrui „Pušynas“ (toliau – VšĮ „Pušynas“):

1.1.    užtikrinti 2 (dviejų) lovadienių trukmės psichologinės reabilitacijos paslaugų teikimą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, tarnaujantiems Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika pasienio ruožuose ir (arba) prisidedantiems prie krizės dėl neteisėtos migracijos suvaldymo (toliau – neteisėtą migraciją suvaldant dalyvaujantys pareigūnai);

1.2.    priimant pareigūnus reabilitacijai pagal sudarytas finansavimo sutartis su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d. prioritetą teikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro (toliau – Medicinos centras) siuntimus turintiems neteisėtą migraciją suvaldant dalyvaujantiems pareigūnams, atitinkamai sustabdant medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo paslaugų teikimą VšĮ „Dainava“ ir VšĮ „Pušynas“ užsiregistravusiems ir Medicinos centro išduotus siuntimus turintiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir buvusiems pareigūnams, kurių reabilitacijos pradžia numatyta po 2021 m. rugpjūčio 29 d.

2. Medicinos centro direktoriui užtikrinti tinkamą ir skubų siuntimų 2 (dviejų) lovadienių trukmės psichologinės reabilitacijos paslaugoms išdavimą neteisėtą migraciją suvaldant dalyvaujantiems pareigūnams ir informacijos apie psichologinės reabilitacijos paslaugų realų poreikį teikimą VšĮ „Dainava“ ir VšĮ „Pušynas“.

3. Vidaus tarnybos sistemos centrinėms statutinėms įstaigoms teikti Medicinos centrui informaciją apie psichologinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir kitą informaciją, reikalingą šiam sprendimui vykdyti.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė,

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovė                                            Agnė Bilotaitė