LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LORETOS TAUGINIENĖS SKYRIMO AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERE

 

2019 m. sausio 11 d. Nr. XIII-1905

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Skirti Loretą Tauginienę akademinės etikos ir procedūrų kontroliere.

 

2 straipsnis.

Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 21 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis