PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) FIKSUOTŲ TARIFŲ NUSTATYMO NAMAMS, NEPASIRINKUSIEMS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJO

 

2020 m. vasario 13 d. Nr. T1-16

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi bei Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros (eksploatavimo) fiksuotus tarifus namams, nepasirinkusiems šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojo (pridedama).

2. Nurodyti esamam daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojui (eksploatuotojui) - UAB „Plungės šilumos tinklai“- taikyti fiksuotus priežiūros tarifus nuo 2020 m. kovo 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-298 „Dėl Plungės miesto daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros fiksuotų tarifų patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. vasario 13 d.

sprendimu Nr. T1-16

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) FIKSUOTI TARIFAI

Eil. Nr.

 

 

 

Pavadinimas

 

 

 

Vienvamzdė arba dvivamzdė šildymo sistema

Kolektorinė šildymo sistema su apskaitos spintomis laiptinėse

Kolektorinė šildymo sistema su apskaitos spintomis butuose

 

 

Karšto vandens sistema su cirkuliacija (bendras stovas)

Karšto vandens sistema su cirkuliacija (stovai atskiri)

Karšto vandens sistema be cirkuliacijos

Karšto vandens sistemos nėra

Karšto vandens sistema su cirkuliacija (bendras stovas)

Karšto vandens sistema su cirkuliacija (bendras stovas)

Karšto vandens sistema su cirkuliacija (stovai atskiri

 

 

 

 

 

Eur/m2 be PVM

Eur/m2 be PVM

Eur/m2 be PVM

Eur/m2 be PVM

Eur/m2 be PVM

Eur/m2 be PVM

Eur/m2 be PVM

1.

Priklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuoto šilumos mazgo priežiūra

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

2.

Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuoto šilumos mazgo priežiūra

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

0,06

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

0,06

 

 

 

 

0,07

3.

Priklausomo jungimo elevatorinio mazgo ir karšto vandens įvado iš grupinių šilumokaičių priežiūra

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

0,03

 

 

 

0,03

 

 

4.

Priklausomo jungimo elevatorinio mazgo ir karšto vandens ruošimo įrenginio su vamzdeliniais šilumokaičiais priežiūra

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07

5.

Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuoto šilumos mazgo, kai karštas vanduo ruošiamas butuose, priežiūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

6.

Priklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuoto šilumos mazgo priežiūra

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

7.

Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuoto šilumos mazgo priežiūra

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

 

______________________________________

 

Priežiūros fiksuotų tarifų

1 priedas

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MOKESČIO TARIFŲ KOEFICIENTAI, ĮVERTINANTYS PASTATŲ PLOTĄ

 

 

Pastatų bendrasis plotas, m²

 

Koeficientai (K1)

 

iki 1000

 

1,2

 

1001-2000

 

1,1

 

2001-3000

 

1,0

 

3001-4000

 

 

0,9

 

4001-5000

 

0,8

 

5001-6000

 

0,7

 

6001-7000

 

0,6

 

daugiau kaip 7000

 

0,5

 

 

 

Priežiūros fiksuotų tarifų

2 priedas

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MOKESČIO TARIFŲ KOEFICIENTAI, ĮVERTINANTYS PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO LAIKĄ

 

Sistemos ar jo dalių eksploatavimo laikas po įrengimo ar atnaujinimo (metais)

Koeficientai (K2)

iki 3

0,8

3-10

0,9

10-20

1,0

20-30 (karšto vandens sistemai 25)

1,1

daugiau kaip 30 (karšto vandens sistemai 25)

1,2

 

_____________________________________