Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl lietuvos respublikos vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. Nutarimo NR. 628 „dėl UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 23 d. Nr. 1058

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 871 straipsnio 2 dalimi ir siekdama prisidėti prie solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių principo užtikrinimo ir palengvinti naštą Europos Sąjungos valstybėms narėms, susiduriančioms su dideliais atvykstančių užsieniečių srautais, taip pat prisidėti prie užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Europos Sąjungą iš trečiųjų valstybių, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pritarti 1 077 užsieniečių perkėlimui į Lietuvos Respublikos teritoriją iki 2021 m. birželio 30 d.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Rita Tamašunienė