Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1217 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 21 d. Nr. 924

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsniu, 29 straipsnio 1, 2, 4 ir 11 dalimis, 30 straipsnio 2 dalimi, 40 straipsnio 6 dalimi, 53 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir 66 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.3. nustatyti atsinaujinančių išteklių kilmės garantijų (toliau – kilmės garantija) išdavimo, perdavimo, galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką ir sąlygas, taip pat standartinę kilmės garantijos formą ir pranešti Europos Komisijai apie atsisakymą pripažinti kitos valstybės narės išduotą kilmės garantiją ir atsisakymo priežastis;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Rokas Masiulis