LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BALO VERTĖS PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1550

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. DT-10/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės“:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugų (įskaitant medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo bei sveikatos programose numatytas paslaugas), kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, bazinių kainų 1 balo vertė lygi 1,00 eurui, išskyrus:

1.1.1. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatyta tvarka. Šių paslaugų bazinių kainų 1 balo vertė negali būti didesnė nei 1,00 euras;

1.1.2. slaugos paslaugas namuose, kurių išlaidos apmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

1.1.3. brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių išlaidos apmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

1.2. dantų protezavimo paslaugų išlaidų, kompensuojamų PSDF biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, bazinio dydžio 1 balo vertė lygi 1,00 eurui.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. V-188 „Dėl balo vertės patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                     Rimantė Šalaševičiūtė