LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DELEGACIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS JUNGTINIAME STEBĖSENOS KOMITETE SUDARYMO

 

2016 m. rugpjūčio 5 d. Nr.1V-551

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)9136, (toliau – Programa) 8.1 papunkčio nuostatomis:

1.   S u d a r a u šią Lietuvos Respublikos delegaciją Programos jungtiniame stebėsenos komitete:

1.1.  Vidaus reikalų ministerijos atstovai: Gediminas Česonis – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas; Deimantė Jankūnaitė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja (pakaitinė narė);

1.2.  Alytaus regiono plėtros tarybos atstovai: Neringa Rinkevičiūtė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriaus vedėja; Svetlana Griškevičienė – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėja (pakaitinė narė);

1.3.  Utenos regiono plėtros tarybos atstovai: Arnoldas Abramavičius – Zarasų rajono mero pavaduotojas; Mindaugas Kildišius – Molėtų rajono mero pavaduotojas (pakaitinis narys);

1.4.  Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovai: Rimantas Klipčius – Švenčionių rajono savivaldybės meras; Zdislav Palevič – Šalčininkų rajono savivaldybės meras (pakaitinis narys);

1.5.  Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai: Ieva Andriulaitytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Europos Sąjungos klausimais; Aleksandras Tiaškevičius – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais (pakaitinis narys).

2.     N u s t a t a u , kad, Lietuvai pirmininkaujant Programos jungtiniam stebėsenos komitetui, pirmininkauja Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas Gediminas Česonis.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Tomas Žilinskas