Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. VASARIO 17 D. NUTARIMO NR. 197 „DĖL VALSTYBĖS ARCHYVŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 7 d. Nr. 122

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos valstybės istorijos archyvo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).“.

1.2. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

2. Pakeisti Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“:

2.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).“.

2.2. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

3. Pakeisti Lietuvos valstybės naujojo archyvo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“:

3.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).“.

3.2. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

4. Pakeisti Lietuvos ypatingojo archyvo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“:

4.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).“.

4.2. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

5. Pakeisti Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“:

5.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).“.

5.2. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

6. Pakeisti Kauno regioninio valstybės archyvo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“:

6.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).“.

6.2. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

6.3. Pripažinti netekusiu galios 10 punktą.

6.4. Pripažinti netekusiu galios 11 punktą.

7. Pakeisti Klaipėdos regioninio valstybės archyvo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“:

7.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).“.

7.2. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

7.3. Pripažinti netekusiu galios 10 punktą.

7.4. Pripažinti netekusiu galios 11 punktą.

8. Pakeisti Šiaulių regioninio valstybės archyvo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“:

8.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).“.

8.2. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

8.3. Pripažinti netekusiu galios 10 punktą.

9. Pakeisti Vilniaus regioninio valstybės archyvo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“:

9.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).“.

9.2. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

9.3. Pripažinti netekusiu galios 10 punktą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                            Liana Ruokytė-Jonsson