Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ NUOSAVO KAPITALO KAINŲ
2016–2018 METAMS NUSTATYMO

 

2016 m. gegužės 25 d. Nr. 529
Vilnius

 

 

Įgyvendindama Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 1A ir 1B grupėms priskirtų valstybės valdomų įmonių (išskyrus valstybės įmones miškų urėdijas) vidutines siektinas metines nuosavo kapitalo kainas 2016–2018 metų laikotarpiu (pridedama).

2. Patvirtinti valstybės įmonių miškų urėdijų siektiną vidutinį metinį konsoliduoto grynojo pelno rodiklį, prie jo pridėjus mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir bendrosioms Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) reikmėms tenkinti nustatytų privalomųjų atskaitymų į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką ir specialiųjų įpareigojimų iš ekologinės bei socialinės veiklos sąnaudų sumą, sumažintą pelno mokesčio dalimi, 2016–2018 metų laikotarpiu – ne mažesnį kaip 40 mln. (keturiasdešimt milijonų) eurų.

3. Nustatyti, kad 1A ir 1B grupėms priskirtų valstybės valdomų įmonių sugebėjimas generuoti laukiamą grąžą yra vertinamas lyginant:

3.1. šio nutarimo 1 punktu patvirtintas 1A ir 1B grupėms priskirtų valstybės valdomų įmonių (išskyrus valstybės įmones miškų urėdijas) vidutines siektinas metines nuosavo kapitalo kainas su šių įmonių 2016–2018 metų faktiniais metinės konsoliduotos nuosavo kapitalo grąžos vidurkiais; skaičiuojant valstybės valdomų įmonių metinę nuosavo kapitalo grąžą, metinis grynasis pelnas padidinamas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise ir nuostolio (pelno) iš specialiųjų įpareigojimų vykdymo suma, sumažinta pelno mokesčio dalimi; jeigu valstybės valdomoms įmonėms, kurių teikiamų paslaugų kainos yra reguliuojamos valstybės, dėl naujų valstybės nustatytų reikalavimų, turinčių įtakos tokių įmonių veiklos rodikliams, šio nutarimo 1 punktu patvirtintos 1A ir 1B grupėms priskirtų valstybės valdomų įmonių (išskyrus valstybės įmones miškų urėdijas) vidutinės siektinos metinės nuosavo kapitalo kainos taptų nepasiekiamos, tokių įmonių nuosavo kapitalo kainos bus vertinamos atsižvelgiant į valstybės nustatytus naujus reikalavimus;

3.2. šio nutarimo 2 punktu patvirtintą valstybės įmonių miškų urėdijų siektiną vidutinį metinį konsoliduoto grynojo pelno rodiklį su valstybės įmonių miškų urėdijų 2016–2018 metų faktiniu konsoliduoto grynojo pelno rodiklių vidurkiu, metinį grynąjį pelną padidinus mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkinti nustatytų privalomųjų atskaitymų į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką ir specialiųjų įpareigojimų iš ekologinės bei socialinės veiklos sąnaudų suma, sumažinta pelno mokesčio dalimi.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 529

 

 

1A IR 1B GRUPĖMS PRISKIRTŲ VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ (IŠSKYRUS VALSTYBĖS ĮMONES MIŠKŲ URĖDIJAS) VIDUTINĖS SIEKTINOS METINĖS NUOSAVO KAPITALO KAINOS 2016–2018 METŲ LAIKOTARPIU

 

Eil. Nr.

Valstybės valdomos įmonės pavadinimas

Vidutinė siektina metinė nuosavo kapitalo kaina, procentais

 1.  

AB „Autoūkis“

7,8

 1.  

Akcinė bendrovė „Detonas“

5,6

 1.  

Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla

6,6

 1.  

Akcinė bendrovė „Informacinio verslo paslaugų įmonė“

6,6

 1.  

Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“

7

 1.  

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“

5,9

 1.  

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

5,5

 1.  

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

7,3

 1.  

Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras

5,9

 1.  

Akcinė bendrovė „Mintis“

6,9

 1.  

Akcinė bendrovė „Problematika“

5,6

 1.  

Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“

6

 1.  

Akcinė bendrovė „Vilniaus metrologijos centras“

6,6

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė „Aerogeodezijos institutas“

5,6

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos eksperimentinis ūkis

5,1

 1.  

UAB „EPSO-G“

8,8

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“

5,8

 1.  

„Lietuvos energija“, UAB

5,7

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos kinas“

5,9

 1.  

UAB „Lietuvos monetų kalykla“

5,5

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“

5,7

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio veislininkystė“

4,6

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė poilsio namai „Baltija“

6,4

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė „Projektų ekspertizė“

5,6

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“

5,7

 1.  

UAB „Šilutės polderiai“

5,9

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“

6,3

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė „Universiteto vaistinė“

7,4

 1.  

UAB Upytės eksperimentinis ūkis

4,3

 1.  

Uždaroji akcinė bendrovė „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“

5,6

 1.  

Valstybės įmonė „Infostruktūra“

6,6

 1.  

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

7,5

 1.  

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

5,7

 1.  

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“

6,2

 1.  

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras

6,6

 1.  

Valstybės įmonė valstybinis miškotvarkos institutas

5,5

 1.  

Valstybės įmonė „Visagino energija“

5,2

 

 

––––––––––––––––––––