LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. NUTARIMO NR. XIII-54 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMISIJŲ PIRMININKŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. XIII-1676

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininku Seimo narį Arūną Gumuliauską.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko pavaduotoju Seimo narį Juozą Oleką.“

 

3 straipsnis.

Pripažinti netekusiais galios 24 ir 25 straipsnius.

 

4 straipsnis.

Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Sveikos gyvensenos komisijos pirmininko pavaduotoja Seimo narę Dovilę Šakalienę.“

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis