LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SUDĖTIES IR ATSAKINGŲ UŽ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ RENGIMĄ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr. 1K-29

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 266 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą“ 2 ir 3 punktais,

t v i r t i n u 2018 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį, ir atsakingus už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą viešojo sektoriaus subjektus (konsolidavimo schemą) (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                                       Elvinas Jankevičius