Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, PROGRAMOS IR VIDAUS SAUGUMO FONDO PROGRAMOS VALDYMĄ IR KONTROLĘ LIETUVOJE, PASKYRIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 164

Vilnius

 

 

Siekdama užtikrinti sėkmingą Lietuvos Respublikos pasirengimą panaudoti 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinę paramą, skiriamą Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonei, įtrauktai į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondui, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti šias institucijas ir suteikti įgaliojimus valdyti ir kontroliuoti Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programą ir Vidaus saugumo fondo programą Lietuvoje:

1.1. vadovaujančiąja institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją;

1.2. tarpine institucija – viešąją įstaigą Centrinę projektų valdymo agentūrą;

1.3. audito institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrių.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui priimti Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programai ir Vidaus saugumo fondo programai valdyti ir kontroliuoti būtinus teisės aktus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Rita Tamašunienė