LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

 

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2021 METAIS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS, NORMINIŲ STUDIJŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. V-157

Vilnius

 

 

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 83 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgdama į Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“,

 

t v i r t i n u pridedamas:

 

1. Studentų, priimamų 2021 metais į aukštąsias mokyklas, normines universitetinių studijų kainas.

 

2. Studentų, priimamų 2021 metais į aukštąsias mokyklas, normines koleginių studijų kainas.

 

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                     Jurgita Šiugždinienė