herbas2

 

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

 

SPRENDIMAS

Dėl  ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2022 METAMS nustatymo

2021 m. gegužės 27 d. Nr. B1-134

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti žemės mokesčio tarifus 2022 metams (procentais nuo žemės mokestinės vertės) pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bei žemės naudojimo būdą:

Eil.
 Nr.

Paskirties /Naudojimo
būdo kodas

Paskirties/
Naudojimo būdo pavadinimas

Žemės mokesčio
 tarifas

Paskirties
 kodas

Naudojimo
būdo kodas

1.

610

Žemės ūkio paskirties sklypai

1.1.

301

Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai

0,9

1.2.

302

Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

1.3.

303

Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

1.4.

300

Mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

0,9

1.5.

328

Mėgėjų sodo žemės sklypai

1.6.

Be naudojimo būdo (kai žemės sklypams
nenustatytas naudojimo būdas)

0,9

2.

710

Miškų ūkio paskirties sklypai

2.1.

304

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai

1,1

2.2.

305

Rekreacinių miškų sklypai

2.3.

306

Apsauginių miškų sklypai

2.4.

307

Ūkinių miškų sklypai

2.5.

Be naudojimo būdo (kai žemės sklypams
nenustatytas naudojimo būdas)

3.

810

Konservacinės paskirties sklypai

3.1.

313

Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

1,1

3.2.

Be naudojimo būdo (kai žemės sklypams
nenustatytas naudojimo būdas)

4.

820

Vandens ūkio paskirties sklypai

4.1.

309

Rekreaciniai vandens telkiniai

1,1

4.2.

310

Ekosistemas saugantys vandens telkiniai

4.3.

311

Bendrojo naudojimo vandens telkiniai

4.4.

Be naudojimo būdo (kai žemės sklypams
nenustatytas naudojimo būdas)

5.

995

Kitos paskirties žemės sklypai

5.1.

314

Gyvenamosios teritorijos

0,5

5.2.

330

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

5.3.

331

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių teritorijos

5.4.

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

0,7

5.5.

324

Atskirųjų želdynų teritorijos

5.6.

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

1

5.7.

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

1,1

5.8.

318

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

5.9.

332

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos

5.10.

333

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos

5.11.

320

Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir
kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos

5.12.

323

Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo
 (sąvartynai) teritorijos

5.13.

319

Rekreacinės teritorijos

2

5.14.

Be naudojimo būdo (kai žemės sklypams
nenustatytas naudojimo būdas)

1

6.

Nenaudojamas žemės plotas (apleistos žemės ūkio naudmenos)

4

7.

Kitos paskirties žemės sklypams, nenurodytiems 1–6 punktuose

1

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Saulius Jauneika