Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 30 d. Nr. 105

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3. kario ar darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų laikotarpiui iki 90 dienų (įskaitytinai), kai karys ar darbuotojas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens įsakymu siunčiamas atlikti tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete, dalyvauti tarptautinėse karinėse pratybose ar kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, taip pat vykdyti tarnybinių užduočių tarptautinės operacijos vietovėje.

Komandiruotės metu darbuotojui, kai jis siunčiamas vykdyti tarnybinių užduočių tarptautinės operacijos vietovėje, taikomas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 612 straipsnyje nustatytas tarnybos apmokėjimas.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras Vilius Šapoka