LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 79 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. XIII-2502

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 79 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 79 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Respublikos Prezidentas gali patenkinti nuteistojo malonės prašymą ir tuo atveju, jeigu, susitarus su užsienio valstybe, siekiama sugrąžinti į Lietuvos Respubliką toje užsienio valstybėje esantį Lietuvos Respublikos pilietį, kuris veikdamas Lietuvos Respublikos valstybės interesais užsienio valstybėje yra nuteistas ar jo atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas.

2. Buvusią 79 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda