Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEISĖJŲ GARBĖS TEISMO NARIŲ SKYRIMO

 

2020 m. gruodžio 4 d. Nr. 1K-455

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsnio antrąja dalimi ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 122 straipsnio 2 dalimi,

s k i r i u į Teisėjų garbės teismą Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui šiuos visuomenės atstovus:

1) Aleksandrą Dobryniną – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto  profesorių, Kriminologijos katedros vedėją;

2) Jolantą Sondaitę – Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorę.

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda