Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. NUTARIMO NR. 567 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS ATRANKOS IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 15 d. Nr. 1421
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti priedo IV skyriaus lentelę ir ją išdėstyti taip:

 

Draudėjas

Draudimo sutarties sudarymo data

Draudimo poliso Nr.

Draudimo poliso galiojimo laikotarpis

Draudimo suma, eurais“.

 

 

 

 

 

1.2. Pakeisti priedo V skyriaus lentelę ir ją išdėstyti taip:

 

 

„Nurodomas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas, Eur/m2

 

daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2

 

daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2

 

daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2“.

 

 

 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas