Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 24 D. NUTARIMO NR. 330 „DĖL MINISTRAMS PAVEDAMŲ VALDYMO SRIČIŲ“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 4 d. Nr. 906

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimą Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“:

1. Pripažinti netekusiu galios 1.7.3 papunktį;

2. Pakeisti 1.10.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.10.9. Registrų teisinio reguliavimo srities politikos formavimas.“;

3. Papildyti 1.11.3 papunkčiu:

1.11.3. Valstybės informaciniai ištekliai, dokumentų pakartotinis naudojimas ir informacinės visuomenės plėtra.“;

4. Pakeisti 1.13.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.13.2. Viešasis administravimas; elektroninė atpažintis.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas