STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, PATVIRTINTo STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMU NR. v-149, PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 21 d. Nr. V-83

Vilnius

 

 

Pakeičiu Studijų krypčių išorinio vertinimo planą, patvirtintą Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149:

 

1. Išdėstau 1 eilutę taip:

1

Burnos priežiūra

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

2020 II

iki 2020 m. spalio 15 d.

Klaipėdos valstybinė kolegija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Panevėžio kolegija

Utenos kolegija

Pirmosios pakopos studijos Suma

 

2. Išdėstau 2 eilutę taip:

2

Elektros inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

2020 II

iki 2020 m. spalio 15 d.

Kauno technikos kolegija

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Panevėžio kolegija

Šiaulių valstybinė kolegija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

3. Išdėstau 5 eilutę taip:

5

Mechanikos inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technikos kolegija

2020 II

iki 2020 m. spalio 15 d.

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos valstybinė kolegija

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

 

 

 

 

 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

4. Išdėstau 8 eilutę taip:

8

Transporto inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Alytaus kolegija

2020 II

iki 2020 m. spalio 15 d.

Kauno technikos kolegija

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Šiaulių valstybinė kolegija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

5. Išdėstau 9 eilutę taip:

9

Energijos inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2021 I

iki 2020 m. lapkričio

15 d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

6. Išdėstau 12 eilutę taip:

12

Medicina

Pirmosios pakopos studijos

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2022 II

iki 2022 m. vasario mėn.

Vilniaus universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

 

7. Išdėstau 16 eilutę taip:

16

Rinkodara

Pirmosios pakopos studijos

"Kazimiero Simonavičiaus universitetas", UAB

2021 I

iki 2020 m. lapkričio

15 d.

"Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB

Kauno technologijos universitetas

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija

Vilniaus kolegija

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

8. Išdėstau 17 eilutę taip:

17

Sociologija

Pirmosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

2021 I

iki 2020 m. lapkričio

15 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

9. Išdėstau 18 eilutę taip:

18

Teatras

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

2021 I

iki 2020 m. lapkričio

15 d.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Vilniaus dizaino kolegija

Vilniaus kolegija

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Antrosios pakopos studijos Suma

 

10. Išdėstau 20 eilutę taip:

20

Aplinkos inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

2021 II

iki 2021 m. vasario mėn.

Klaipėdos universitetas

Utenos kolegija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus kolegija

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

11. Išdėstau 21 eilutę taip:

21

Aplinkotyra

Pirmosios pakopos studijos

Vilniaus universitetas

2021 II

iki 2021 m. vasario mėn.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

12. Išdėstau 22 eilutę taip:

22

Biologija

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

2021 II

iki 2021 m. vasario mėn.

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

Lietuvos sporto universitetas

Vilniaus universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

13. Išdėstau 23 eilutę taip:

23

Ekologija

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

2021 II

iki 2021 m. vasario mėn.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

Šiaulių universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

14. Išdėstau 28 eilutę taip:

28

Statybos inžinerija

Pirmosios pakopos studijos

Alytaus kolegija

2021 II

iki 2021 m. vasario mėn.

Kauno technikos kolegija

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Panevėžio kolegija

Šiaulių valstybinė kolegija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

15. Išdėstau 31 eilutę taip:

31

Viešasis maitinimas

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

2023 I

iki 2022 m. rugsėjo mėn.

Antrosios pakopos studijos Suma

 

16. Išdėstau 38 eilutę taip:

38

Verslas

Pirmosios pakopos studijos

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

2022 I

iki 2021 m. rugsėjo mėn.

"Kazimiero Simonavičiaus universitetas", UAB

"Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB

Alytaus kolegija

Kauno kolegija

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Marijampolės kolegija

Mykolo Romerio universitetas

Panevėžio kolegija

Šiaulių universitetas

Šiaulių valstybinė kolegija

Utenos kolegija

Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija

Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus kolegija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

"Kazimiero Simonavičiaus universitetas", UAB

Kauno technologijos universitetas

Mykolo Romerio universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus universitetas

 

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

17. Išdėstau 89 eilutę taip:

89

Žmonių išteklių vadyba

Pirmosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

2024 I

iki 2023 m. rugsėjo mėn.

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

Mykolo Romerio universitetas

Vilniaus universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

18. Išdėstau 91 eilutę taip:

91

Edukologija

Pirmosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

2024 II

iki 2024 m. vasario mėn.

Mykolo Romerio universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Lietuvos sporto universitetas

Mykolo Romerio universitetas

Šiaulių universitetas

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

19. Išdėstau 94 eilutę taip:

94

Pedagogika

Profesinės studijos (pedagogikos)

Kauno technologijos universitetas

2024 II

iki 2024 m. vasario mėn.

Klaipėdos universitetas

Mykolo Romerio universitetas

Šiaulių universitetas

Vilniaus dailės akademija

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Profesinės studijos (pedagogikos) Suma

Pirmosios pakopos studijos

Kauno kolegija

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Lietuvos sporto universitetas

Marijampolės kolegija

Mykolo Romerio universitetas

Panevėžio kolegija

Šiaulių universitetas

Vilniaus kolegija

Vilniaus universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmosios pakopos studijos Suma

Antrosios pakopos studijos

Klaipėdos universitetas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Lietuvos sporto universitetas

Šiaulių universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas

Antrosios pakopos studijos Suma

 

 

Direktorius                                                                                                           Almantas Šerpatauskas