LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO VASARIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-93 „DĖL MOKSLO KRYPČIŲ IR MENO KRYPČIŲ KLASIFIKATYORIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. V-156

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Mokslo krypčių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Mokslo krypčių ir Meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-156 redakcija)

 

 

MOKSLO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIUS

 

 

Eil. Nr.

 

Kodas

 

Mokslo kryptis

 

1.

 

Gamtos mokslai N 000

 

1.1.

 

N 001

 

Matematika

 

1.2.

 

N 002

 

Fizika

 

1.3.

 

N 003

 

Chemija

 

1.4.

 

N 004

 

Biochemija

 

1.5.

 

N 005

 

Geologija

 

1.6.

 

N 006

 

Fizinė geografija

 

1.7.

 

N 007

 

Paleontologija

 

1.8.

 

N 008

 

Astronomija

 

1.9.

 

N 009

 

Informatika

 

1.10.

 

N 010

 

Biologija

 

1.11.

 

N 011

 

Biofizika

 

1.12.

 

N 012

 

Ekologija ir aplinkotyra

 

1.13.

 

N 013

 

Botanika

 

1.14.

 

N 014

 

Zoologija

 

2.

 

Technologijos mokslai T 000

 

2.1.

 

T 001

 

Elektros ir elektronikos inžinerija

 

2.2.

 

T 002

 

Statybos inžinerija

 

2.3.

 

T 003

 

Transporto inžinerija

 

2.4.

 

T 004

 

Aplinkos inžinerija

 

2.5.

 

T 005

 

Chemijos inžinerija

 

2.6.

 

T 006

 

Energetika ir termoinžinerija

 

2.7.

 

T 007

 

Informatikos inžinerija

 

2.8.

 

T 008

 

Medžiagų inžinerija

 

2.9.

 

T 009

 

Mechanikos inžinerija

 

2.10.

 

T 010

 

Matavimų inžinerija

 

3.

 

Medicinos ir sveikatos mokslai M 000

 

3.1.

 

M 001

 

Medicina

 

3.2.

 

M 002

 

Odontologija

 

3.3.

 

M 003

 

Farmacija

 

3.4.

 

M 004

 

Visuomenės sveikata

 

3.5.

 

M 005

 

Slauga

 

4.

 

Žemės ūkio mokslai A 000

 

.1.

 

A 001

 

Agronomija

 

4.2.

 

A 002

 

Veterinarija

 

4.3.

 

A 003

 

Gyvūnų mokslai

 

4.4.

 

A 004

 

Miškotyra

 

5.

 

Socialiniai mokslai S 000

 

5.1.

 

S 001

 

Teisė

 

5.2.

 

S 002

 

Politikos mokslai

 

5.3.

 

S 003

 

Vadyba

 

5.4.;

 

S 004

 

Ekonomika

 

5.5.

 

S 005

 

Sociologija

 

5.6.

 

S 006

 

Psichologija

 

5.7.

 

S 007

 

Edukologija

 

5.8.

 

S 008

 

Komunikacija ir informacija

 

6.

 

Humanitariniai mokslai H 000

 

6.1.

 

H 001

 

Filosofija

 

6.2.

 

H 002

 

Teologija

 

6.3.

 

H 003

 

Menotyra

 

6.4.

 

H 004

 

Filologija

 

6.5.

 

H 005

 

Istorija ir archeologija

 

6.6.

 

H 006

 

Etnologija

 

_______________________