LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-609 „DĖL  PARAMOS TEIKIMO UKRAINOS PILIEČIŲ STUDIJOMS“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 25 d. Nr. V-1192

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. V-609 „Dėl paramos teikimo Ukrainos piliečių studijoms“ ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Stipendijoms mokėti skirtos lėšos pervedamos aukštosioms mokykloms vadovaujantis Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis apie deklaruotus 1 punkto nustatytus kriterijus atitinkančius asmenis:

4.1. 1 punkte nurodytiems asmenims, atvykusiems iki 2022 m. balandžio 29 d., – už balandžio–rugpjūčio mėnesius – balandžio 29 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms;

4.2. 1 punkte nurodytiems asmenims, atvykusiems po 2022 m. balandžio 29 d., – už gegužės–rugpjūčio mėnesius – birželio 13 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms; 

4.3. už rugsėjo ir spalio mėnesius – rugsėjo 15 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms už rugsėjo ir spalio mėnesius;

4.4. už lapkričio ir gruodžio mėnesius – lapkričio 1 d. duomenimis. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas šiam tikslui skirtų lėšų, paskirsto jas ir stipendijų skaičių aukštosioms mokykloms už lapkričio ir gruodžio mėnesius.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė