LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL tinkamų atnaujinTi PASTATŲ SĄRAŠO 2016 metams patvirtinimo

 

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. 1-295

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, 23.1 papunkčiu ir Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-47 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo“, 32 punktu:

1. T v i r t i n u Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą 2016 metams (pridedama).

2. N u s t a t a u , kad Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2016 metams pastatams nustatomas 3 proc. valstybės pastatų atnaujinimo rodiklis (pastatų ploto norma).

3. N u s t a t a u , kad į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą 2016 metams įtrauktų pastatų valdytojai, kurių pastatų energinio efektyvumo didinimo projektai finansavimui bus atrenkami vadovaujantis Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra laikomi Pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų vykdytojais.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Rokas Masiulis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1-295

 

 

TINKAMŲ ATNAUJINTI PASTATŲ SĄRAŠAS 2016 metams

 

Eil. Nr.

Pastatas

Faktinės elektros energijos sąnaudos

Faktinės šilumos energijos sąnaudos

Lyginamosios šilumos sąnaudos patalpų plotui

 

 

Energinio naudingumo klasė

Pavadinimas

Unikalus numeris

Adresas

Pastato valdytojo (institucijos) pavadinimas

Pastato bendrasis plotas, m²

MWh/metus

MWh/šildymo sezonui

Wh/(m²*DL)

1         

Biblioteka

199370048016

Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 8

Kauno apskrities viešoji biblioteka

2610,19

46,00

400,00

50,41

D

2         

Administracinis pastatas

309810035015

Visagino sav. Visagino m. Veteranų g. 13

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

1375,16

84,01

136,45

49,63

E

3         

Terapinis pastatas

279230020031

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Smėlynės g. 25

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

2428,16

3261,29

315,08

49,33

D

4         

Mokykla

198800019019

Kauno m. sav. Kauno m. Miško g. 15

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

1844,74

83,37

411,96

49,31

D

5         

Administracinis pastatas

109930311022

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rugių g. 1

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras

1112,91

24,80

128,25

48,82

E

6         

Chirurgijos pastatas

279230020110

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Smėlynės g. 25

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

4645,27

3261,29

738,13

48,43

E

7         

Mokykla

529850001017

Kauno r. sav. Vilkijos m. Čekiškės g. 128

Vilkijos žemės ūkio mokykla

4990,48

84,40

462,84

48,15

E

8         

Administracinis pastatas

279360031010

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Respublikos g. 66

Panevėžio teritorinė ligonių kasa

918,37

563,22

155,01

47,85

D

9         

Administracinis pastatas

219590020015

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Gintaro g. 1

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė

2775, 54

153,20

373,70

47,58

E

10       

Specialioji paskirtis

239860015017

Neringos sav. Neringos m. Žaliasis kel. 2

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė

706,56

38,40

95,10

47,56

E

11       

Administracinis pastatas

879890005014

Šilalės r. sav. Šilalės m. Struikų g. 5

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

2286,93

35,74

308,72

47,53

D

12       

Administracinis pastatas

829790014011

Utenos r. sav. Utenos m. Aušros g. 22

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

1065,37

29,00

124,76

47,16

D

13       

Visuomenės sveikatos centras

369400004012

Biržų r. sav. Biržų m. J. Basanavičiaus g. 16

Panevėžio visuomenės sveikatos centras

676,43

9,65

66,65

46,50

E

14       

Administracinis pastatas

829390020015

Utenos r. sav. Utenos m. Maironio g. 3

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

783,03

85,38

78,97

45,94

E

15       

Areštinė

829390020026

Utenos r. sav. Utenos m. Maironio g. 3

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

1220,89

85,38

157,83

45,93

E

16       

Administracinis pastatas

219250009012

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. J. Janonio g. 13

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

623,73

15,60

80,00

45,81

D

17       

Administracinis pastatas

159400064017

Druskininkų sav. Druskininkų m. V. Krėvės g. 8

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

824,42

21,95

82,80

45,81

E

18       

Administracinis pastatas

859870125000

Šalčininkų r. sav. Poškonių k. Mokyklos g. 1

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė

1097,40

86,80

172,10

44,96

E

19       

Sveikatos centras

619770182018

Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Vilniaus g. 2

Telšių visuomenės sveikatos centras

1389,08

56,00

128,91

44,63

D

20       

Administracinis pastatas

299730158016

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Metalistų g. 4

Klaipėdos teritorinė muitinė

1543,57

28,25

137,60

44,39

D

21       

Administracinis pastatas

279660024016

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Respublikos g. 13

Panevėžio visuomenės sveikatos centras

891,82

20,30

92,79

44,20

D

22       

Administracinis pastatas

479740031017

Joniškio r. sav. Joniškio m. Medžiotojų g. 1

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra

1269,29

75,40

46,60

43,32

D

23       

I-as terapijos korpusas

299400020018

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. V. Kudirkos g. 99

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

9114,05

1361,89

1476,62

43,17

D

24       

Administracinis pastatas

219100010018

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Liepų g. 17

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

864,18

30,01

103,84

42,63

D

25       

Administracinis pastatas

109710129010

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 98

Gamtos tyrimų centras

691,53

75,03

63,46

42,59

E

26       

Administracinis pastatas

499730151015

Kaišiadorių r. sav. Rumšiškių mstl. S. Nėries g. 6

Lietuvos liaudies buities muziejus

603,67

12,55

84,09

42,50

E

27       

Administracinis pastatas

859650169013

Šalčininkų r. sav. Dieveniškių mstl. Geranionų g. 36

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė

1588,05

73,60

233,40

42,13

E

28       

Ligoninė

199820015010

Kauno m. sav. Kauno m. S. Dariaus ir S. Girėno g. 50

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

3270,23

105,50

384,42

41,53

D

29       

Administracinis pastatas

109880116012

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Visorių g. 27A

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

2149,26

71,62

290,61

40,94

E