VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2022 m. planinio  Globos centrų VEIKLOS KOKYBĖS vertinimo sąrašo ir vertinimo grafiko PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. BV-14/V1-19

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. BV-134/VI-426 „Dėl Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 9 punktais,                    

t v i r t i n a m e  2022 m. planinį globos centrų veiklos kokybės vertinimo sąrašą ir vertinimo grafiką (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                       Ilma Skuodienė

 

 

 

Direktorius                                                                      Alvydas Masiulis

 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų

priežiūros departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2022 m. sausio 12 d. įsakymu

Nr. BV-14/V1-19

 

2022 m. planinis globos centrų VEIKLOS KOKYBĖS vertinImo sąrašas ir vertinimo grafikas

 

Eil. Nr.

Globos centro pavadinimas

Savivaldybės pavadinimas

Globos centro veiklos kokybės vertinimo pradžios ir globos centro dokumentų pateikimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  data

Globos centro veiklos kokybės vertinimo laikotarpis

1.

Alytaus miesto šeimos centras

Alytaus miesto savivaldybė

2022-02-17

2021-02-01 – 2022-01-31-

2.

Nemajūnų dienos centras

Birštono savivaldybė

2022-03-03

2021-03-01 – 2022-02-28

3.

Elektrėnų socialinių paslaugų centras

Elektrėnų savivaldybė

2022-03-21

2021-03-01 – 2022-02-28

4.

Rietavo socialinių paslaugų centras

Rietavo savivaldybė

2022-04-04

2021-04-01 – 2022-03-31

5.

Neringos socialinių paslaugų centras

Neringos savivaldybė

2022-04-19

2021-04-01 – 2022-03-31

6.

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

Druskininkų savivaldybė

2022-05-03

2021-05-01 – 2022-04-30

7.

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

Kalvarijos savivaldybė

2022-05-19

2021-05-01 – 2022-04-30

8.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Panevėžio rajono savivaldybė

2022-06-02

2021-06-01 – 2022-05-31

9.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras

Trakų rajono savivaldybė

2022-06-20

2021-06-01 – 2022-05-31

10.

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras

Kazlų Rūdos savivaldybė

2022-09-05

2021-09-01 – 2022-08-31

11.

Palangos miesto socialinių paslaugų centras

Palangos miesto savivaldybė

2022-09-20

2021-09-01 – 2022-08-31

12.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

Pakruojo rajono savivaldybė

2022-10-05

2021-10-01 – 2022-09-30

13.

Marijampolės socialinės pagalbos centras 

Marijampolės savivaldybė

2022-10-20

2021-10-01 – 2022-09-30

___________________________