LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO nR. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 23 d. Nr. 3D-780

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių:

1.1. Pakeičiu 173 punktą ir jį išdėstau taip:

173. Nustatant statinių atkūrimo kaštus (statybinę vertę), atkuriamąją ir vidutinę rinkos vertę, apvalinama tokiu tikslumu:

iki 1000 eurų – sveikais skaičiais (pavyzdžiui, 544 ≈ 540);

nuo 1000 eurų iki 10000 eurų – dešimtimis (pavyzdžiui, 8294 ≈ 8290);

nuo 10000 eurų iki 100000 eurų – šimtais (pavyzdžiui, 95296 ≈ 95300);

per 100000 eurų – tūkstančiais (pavyzdžiui, 775294 ≈ 775000)“.

1.2. Pakeičiu 1 priedo penktosios lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

Žemės sklypo vertė, Eur (nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos)“.

1.3. Pakeičiu 2 priedo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Žemės savininkas įsipareigoja saugoti ir prižiūrėti riboženklius, ir yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 47 straipsnio nuostatomis: pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas užtraukia baudą nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų“.

1.4. Pakeičiu 3 priede išdėstytą ištrauką iš Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir ją išdėstau taip:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų“.

1.5. Pakeičiu 11 priedo (2A formos) lentelės 10 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Vieneto kaina po pataisos ir indeksavimo, Eur.

1.6. Pakeičiu 11 priedo (2A formos) lentelės 11 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur“.

1.7. Pakeičiu 11 priedo (2A formos) lentelės 13 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Atkuriamoji vertė, Eur.

1.8. Pakeičiu 11 priedo (2A formos) lentelės 15 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Vidutinė rinkos vertė, Eur.

1.9. Pakeičiu 12 priedo (2B formos) lentelės 10 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Vieneto kaina po pataisos ir indeksavimo, Eur.

1.10. Pakeičiu 12 priedo (2B formos) lentelės 11 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Atkūrimo kaštai (statybinė vertė ), Eur.

1.11. Pakeičiu 12 priedo (2B formos) lentelės 13 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Atkuriamoji vertė, Eur.

1.12. Pakeičiu 12 priedo (2B formos) lentelės 15 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Vidutinė rinkos vertė, Eur.

1.13. Pakeičiu 13 priedo (2C formos) lentelės 13 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Vieneto kaina po indeksavimo, Eur.

1.14. Pakeičiu 13 priedo (2C formos) lentelės 14 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur.

1.15. Pakeičiu 13 priedo (2C formos) lentelės 16 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Atkuriamoji vertė, Eur.

1.16. Pakeičiu 13 priedo (2C formos) lentelės 18 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Vidutinė rinkos vertė, Eur.

1.17. Pakeičiu 15 priedo (6A formos) tęsinio antrosios lentelės 13 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Vidutinė vieneto statybos vertė, Eur.

1.18. Pakeičiu 15 priedo (6A formos) tęsinio antrosios lentelės 16 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur.

1.19. Pakeičiu 15 priedo (6A formos) tęsinio antrosios lentelės 17 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur.

1.20. Pakeičiu 15 priedo (6A formos) tęsinio antrosios lentelės 19 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Atkuriamoji vertė, Eur.

1.21. Pakeičiu 15 priedo (6A formos) tęsinio antrosios lentelės 21 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Vidutinė rinkos vertė, Eur.

1.22. Pakeičiu 16 priedo (6B formos) tęsinio lentelės 13 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Vidutinė vieneto statybos vertė, Eur.

1.23. Pakeičiu 16 priedo (6B formos) tęsinio lentelės 16 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur.

1.24. Pakeičiu 16 priedo (6B formos) tęsinio lentelės 17 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur.

1.25. Pakeičiu 16 priedo (6B formos) tęsinio lentelės 19 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Atkuriamoji vertė, Eur.

1.26. Pakeičiu 16 priedo (6B formos) tęsinio lentelės 22 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

Vidutinė rinkos vertė, Eur.

1.27. Pakeičiu 17 priedo (6C formos) tęsinio lentelės 15 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Vidutinė vieneto statybos vertė, Eur.

1.28. Pakeičiu 17 priedo (6C formos) tęsinio lentelės 16 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur.

1.29. Pakeičiu 17 priedo (6C formos) tęsinio lentelės 17 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur.

1.30. Pakeičiu 17 priedo (6C formos) tęsinio lentelės 19 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Atkuriamoji vertė, Eur.

1.31. Pakeičiu 17 priedo (6C formos) tęsinio lentelės 22 stulpelio antraštę ir ją išdėstau taip:

„Vidutinė rinkos vertė, Eur“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė