STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2016 m. LIEPOS 22 d. įsakymo Nr. V-66 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“, pakeitimo“ pakeitimo

 

2016 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V-70

Vilnius

 

 

Pakeičiu Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-66 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“, pakeitimo“ 1.27 punkto dalį, keičiančią Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“, 105 punkto 5 papunktį, ir išdėstau jį taip:

105.5 studentų dalyvavimo mokslo, meno ir taikomojoje mokslo veikloje, apimtys ir formos;“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Aurelija Valeikienė