CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKRYDŽIŲ PLANAVIMO VALDOMOJE ORO ERDVĖJE

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. 4R-80

Vilnius

 

 

Siekdamas, kad būtų išvengta Lietuvos Respublikos valstybinės sienos su Baltarusijos Respublika ir Rusijos Federacija pažeidimų,

r e k o m e n d u o j u pilotams neplanuoti ir nevykdyti vietinių skrydžių valdomoje oro erdvėje Vilniaus skrydžių informacijos rajone, kai posūkio punktai yra navigaciniai taškai, esantys ant Lietuvos Respublikos valstybinės sienos su Baltarusijos Respublika ir Rusijos Federacija.

 

 

Direktorius                                                                                                                     Joris Gintilas