MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMO

PIRMININKAS

 

Įsakymas

Dėl MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMO NUOSTATŲ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 2 d. Nr. 1RV-1

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsniu ir atsižvelgdamas į tai, kad Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1RV-176 „Dėl Marijampolės apylinkės teismo struktūros patvirtinimo“ 1 punktu nuo 2019 m. sausio 1 d. panaikintas Finansų ir apskaitos skyrius:

1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininko 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1RV-116 patvirtintų Marijampolės apylinkės teismo nuostatų 26 punktą.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Teismo pirmininkas                                                                             Laimondas Noreika