LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698

„DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 3 d. Nr. V-1260

Vilnius

 

 

Pakeičiu Pirmąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“, ir papildau 71 punktu:

71

06 06 21

Žasto įtvarai

RT-5

203,60

S42.3 Žastikaulio kūno lūžis, kuris gydomas neoperaciniu būdu

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

part_362b5a6cab1f469faab0afa78612800f_end

part_3bcb0b6d550e45c0bb70eca3c11c7b15_end

part_68d24d00020442099d0c391133e3ea34_end

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                                              Aurelijus Veryga

part_aa446f46b56645aaad1d5f957c20ce64_end

part_bce9aa46897f4a69a21f35b5989c8328_end