Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1472
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“:

1.1. Nurodytu nutarimu patvirtintą priedą „Gyvenimo lygio vietos koeficientai“ papildyti pastraipa:

„Los Andželas                                         1,3“.

1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintą priedą „Gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientai“ papildyti pastraipa:

„Los Andželas                                         1,3“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 15 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras, pavaduojantis

užsienio reikalų ministrą                                                                  Juozas Olekas