Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 1666 „DĖL PASIRENGIMO ADMINISTRUOTI EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS PREKYBOS SISTEMOS PRIEMONES“ PAKEITIMO

 

2002 m. vasario 26 d. Nr. 176

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1666 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės prekybos sistemos priemones“:

1. Pripažinti netekusiu galios 1.2.3 papunktį.

2. Pakeisti 1.3.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.3.11. kontroliuoja importuojamų žemės ūkio produktų importo kainas;“.

3. Pripažinti netekusiu galios 1.3.12 papunktį.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Andrius Palionis