LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-148 „DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 23 d. Nr. 1R-318

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, ir 10.5 papunktį išdėstau taip:

10.5. surašyti administracinių nusižengimų protokolus už neteisingų duomenų pateikimą siekiant gauti antrinę teisinę pagalbą;“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                                       Milda Vainiutė