Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2013 METŲ DARBŲ PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. 905
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Oficialiosios statistikos 2013 metų darbų programos įvykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius