LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos respublikos ūkio ministro 2013 M. LIEPOS 2 D. įsakymo Nr. 4-592 „dėl STANDARTIZACIJOS TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES IR STANDARTIZACIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. balandžio 18 d. Nr. 4-226

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. šią Standartizacijos tarybos personalinę sudėtį:

 

Gintaras Vilda

Lietuvos Respublikos ūkio viceministras (Standartizacijos tarybos pirmininkas);

Vaidas Gricius

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius (Standartizacijos tarybos pirmininko pavaduotojas);

Mantas Andriuškevičius

UAB „Kiwa Inspecta“ generalinis direktorius (Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ atstovas);

Alvita Armanavičienė

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė;

Aurika Banienė

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Kokybės politikos skyriaus patarėja;

Aldona Baublytė

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė);

Rimantas Čapas

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojas- patarėjas savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais;

Dainius Čergelis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyriaus vedėjas;

Lilijana Gaidamovičiūtė

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Metrologijos skyriaus Temperatūros vieneto etalono laboratorijos vadovė;

Bronius Jonaitis

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedros profesorius;

Eglė Jotautienė

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto profesorė;

Aušra Kalinauskienė

Lietuvos elektros energetikos asociacijos projektų vadovė;

Albinas Kasparaitis

UAB „PRECIZIKA METROLOGY“ marketingo ir inžinerijos direktorius (Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas);

Aris Lencevičius

UAB „EKONOMINĖS KONSULTACIJOS IR TYRIMAI“ asocijuotas vyriausiasis konsultantas (Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovas);

Sandra Pralgauskaitė

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;

Rimantas Proscevičius

akcinės bendrovės „LIFOSA“ technikos direktorius (Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos atstovas);

Andrius Raščius

LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJOS juristas;

Rimantas Sanajevas

Lietuvos standartizacijos departamento direktorius.“

 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                     Virginijus Sinkevičius