VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ARKLIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 M. GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 4 d. Nr. B1-634

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Pagalbos veislininkystei taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 9.5.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į arklių veisimo organizacijų Taisyklių 9.9 papunktyje nustatyta tvarka pateiktą informaciją:

1.    T v i r t i n u Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiką (toliau – Grafikas) (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad arklių veisimo organizacijos apie Grafike nurodyto arklių veislininkystės renginio vietos ar datos pasikeitimą turi raštu informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – VMVT) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomos renginio datos.

3.    P a v e d u:

3.1. VMVT Veislininkystės skyriaus vedėjui užtikrinti Grafiko paskelbimą VMVT interneto svetainėje;

3.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę VMVT Veislininkystės skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Darius Remeika

 

 

patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus

2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. B1-634

 

ARKLIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 M. GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Renginio tipas

Data

Vieta

Pastabos

I.   Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija (skiriama ne daugiau kaip 19 254 Eur 16 renginių)

1.                  

Konkūras

2020-02-15

Riešės k., Vilniaus r.

 

2.                  

Kompleksinis vertinimas

2020-06-12

Riešės k., Vilniaus r.

 

3.                  

Konkūras

2020-07-04

Jusaičiu k., Šiaulių r.

 

4.                  

Konkūras (2 dienų)

2020-08-2023

Ziniūnų k., Joniškio r.

 

5.                  

Kompleksinis vertinimas

2020-08-26

Jusaičių k., Šiaulių r.

 

6.                  

Kompleksinis vertinimas

2020-08-27

Šilgalių k., Pagėgių sav.

 

7.                  

Kompleksinis vertinimas

2020-09-03

Riešės k., Vilniaus r.

 

8.                  

Kompleksinis vertinimas

2020-09-18

Šilgalių k., Pagėgių sav.

 

9.                  

Kompleksinis vertinimas

2020-09-19

Šilgalių k., Pagėgių sav.

 

10.                

Dailusis jojimas

2020-09-26

Sakalų k., Šalčininkų r.

 

11.                

Dailusis jojimas

2020-10-10

Riešės k., Vilniaus r.

 

12.                

Konkūras

2020-10-17

Riešės k., Vilniaus r.

 

13.                

Kompleksinis vertinimas

2020 m. spalis / lapkritis

Šilgalių k., Pagėgių sav.

 

14.                

Dailusis jojimas

2020 m. gruodis

Riešės k., Vilniaus r.

 

15.                

Kompleksinis vertinimas

2020 m. gruodis

Augintojų ūkiai

 

16.                

Konkūras

2020 m. gruodis

Šilgalių k., Pagėgių sav.

 

II.        VšĮ Respublikinė lenktyninių žirgų lyga (skiriama ne daugiau kaip 22 802 Eur 20 renginių)

17.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-05-16

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

18.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-05-23

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

19.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-06-13

Ukmergė

 

20.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-06-27

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

21.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-07-04

Talinas, Estijos Respublika

 

22.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-07-06

Ukmergė

 

23.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-07-19

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

24.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-08-01

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

25.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-08-15

Talinas, Estijos Respublika

 

26.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-08-16

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

27.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-08-29

Talinas, Estijos Respublika

 

28.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-08-30

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

29.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-09-09

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

30.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-09-12–13

Talinas, Estijos Respublika

 

31.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-09-26

Talinas, Estijos Respublika

 

32.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-10-10

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

33.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-11-28

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

34.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-12-05

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

35.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-12-12

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

36.                

Ristūnų žirgų lenktynės

2020-12-19

Kalnalaukio k., Širvintų r.

 

III.  Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija (skiriama ne daugiau kaip 7 023 Eur 6 renginiams)

37.                

Ištvermės jojimas

2020-06-20

Kalnėnų k., Telšių r.

 

38.                

Ištvermės jojimas

2020-07-11

Baisogalos k., Radviliškio r.

 

39.                

Ištvermės jojimas

2020-08-01

Vatušių k., Rietavo sav.

 

40.                

Kompleksinis vertinimas

2020-09-11

Kurtuvėnų k., Šiaulių r.

 

41.                

Ištvermės jojimas

2020-09-12

Kurtuvėnų k., Šiaulių r.

 

42.                

Ištvermės jojimas

2020-10-17

Kalnėnų k., Telšių r.

 

IV.  Žemaitukų arklių augintojų asociacija (skiriama ne daugiau kaip 22 657 Eur už 19 renginių)

43.                

Kompleksinis vertinimas

2020-05-27

Raudondvario k., Radviliškio r.

 

44.                

Ištvermės jojimas

2020-06-20

Kalnėnų k., Telšių r.

 

45.                

Ištvermės jojimas

2020-07-11

Baisogalos k., Radviliškio r.

 

46.                

Lygiosios lenktynės

2020-08-08

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.

 

47.                

Konkūras

2020-08-08

Vaizgakiemio k., Prienų r.

 

48.                

Konkūras

2020-08-09

Vaizgakiemio k., Prienų r.

 

49.                

Ištvermės jojimas

2020-08-22

Hipodromas, Lazdijų r.

 

50.                

Konkūras (2 dienų)

2020-08-2223

Ziniūnų k., Joniškio r.

 

51.                

Lygiosios lenktynės

2020-09-12

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.

 

52.                

Konkūras

2020-09-19

Rietavo mstl., Plungės r.

 

53.                

Ištvermės jojimas

2020-09-26

Žiegždrių k., Kauno r.

 

54.                

Kompleksinis vertinimas

2020-10-07

Riešės k., Vilniaus r.

 

55.                

Konkūras

2020-10-10

J. Jablonskio g. 16 Šiauliai

 

56.                

Konkūras

2020-10-11

J. Jablonskio g. 16 Šiauliai

 

57.                

Ištvermės jojimas

2020-10-17

Kalnėnų k., Telšių r.

 

58.                

Konkūras

2020-10-24

Riešės k., Vilniaus r.

 

59.                

Kompleksinis vertinimas

Data tikslinama

Vieta tikslinama

 

60.                

Kompleksinis vertinimas

Data tikslinama

Vieta tikslinama

 

61.                

Kompleksinis vertinimas

Data tikslinama

Vieta tikslinama

 

V.   Lietuvos arklių augintojų asociacija (skiriama ne daugiau kaip 46 873 Eur 33 renginiams)

62.                

Kompleksinis vertinimas

2020-04-09

Žačių k., Meškuičių sen., Šiaulių r.

 

63.                

Kompleksinis vertinimas

2020-04-10

Žačių k., Meškuičių sen., Šiaulių r.

 

64.                

Kompleksinis vertinimas

2020-04-28

Žirgų g. 12, Priekulės mstl., Klaipėdos r.

 

65.                

Kompleksinis vertinimas

2020-04-29

Žirgų g. 12, Priekulės mstl., Klaipėdos r.

 

66.                

Kompleksinis vertinimas

2020-05-05

Augintojų ūkiuose

 

67.                

Kompleksinis vertinimas

2020-05-06

Augintojų ūkiuose

 

68.                

Kompleksinis vertinimas

2020-05-07

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

69.                

Kompleksinis vertinimas

2020-05-08

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

70.                

Kompleksinis vertinimas

2020-05-11

Patašinės k., Marijampolės r. sav.

 

71.                

Kompleksinis vertinimas

2020-05-12

Patašinės k., Marijampolės r. sav.

 

72.                

Dailusis jojimas

2020-06-06

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

73.                

Konkūras

2020-06-13

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

74.                

Konkūras

2020-07-04

Jusaičių k., Šiaulių r.

 

75.                

Dailusis jojimas

2020-07-11

SK „Mustangas“, Kačėnų k., Jašiūnų sen., Šalčininkų r.

 

76.                

Važiavimas kinkiniais

2020-07-12

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

77.                

Važiavimas kinkiniais (2 dienų)

2020-07-1819

Skuodas

 

78.                

Važiavimas kinkiniais (2 dienų)

2020-07-2324

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

79.                

Konkūras

2020-07-25

SK „Civinskų žirgai“, Liepų al. 2, Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r.

 

80.                

Važiavimas kinkiniais (2 dienų)

2020-07-2526

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

81.                

Konkūras (2 dienų)

2020-07-3108-02

Vaizgakiemio k., Prienų r.

 

82.                

Konkūras (2 dienų)

2020-07-3108-02

Vaizgakiemio k., Prienų r.

 

83.                

Konkūras (2 dienų)

2020-07-3108-02

Vaizgakiemio k., Prienų r.

 

84.                

Konkūras (2 dienų)

2020-07-3108-02

Vaizgakiemio k., Prienų r.

 

85.                

Konkūras (2 dienų)

2020-07-3108-02

Vaizgakiemio k., Prienų r.

 

86.                

Dailusis jojimas

2020-08-15

SK „Mustangas“, Kačėnų k., Jašiūnų sen., Šalčininkų r.

 

87.                

Važiavimas kinkiniais (2 dienų)

2020-08-2930

Kuocėnų savivaldybė (latv. Kocēnu novads), Latvijos Respublika

 

88.                

Konkūras (2 dienų)

2020-09-12–13

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

89.                

Konkūras

2020-10-03

Juknaičių k., Šilutės r.

 

90.                

Kompleksinis vertinimas

2020-10-03–04

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

91.                

Kompleksinis vertinimas

2020-10-03–04

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

92.                

Kompleksinis vertinimas

2020-10-03–04

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

93.                

Kompleksinis vertinimas

2020-10-03–04

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

94.                

Konkūras

2020-12-26

Žirgyno g. 3, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 

VI.    Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacija (skiriama ne daugiau kaip 13 977 Eur 12 renginių)

95.                

Kompleksinis vertinimas

2020-02-19

A. Griežės ūkis, Varėnos r.

Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių eksterjero vertinimas

96.                

Kompleksinis vertinimas

2020-02-26

S. Šimelevič ūkis, Šalčininkų r.

Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių eksterjero vertinimas

97.                

Kompleksinis vertinimas

2020-03-03

Skilvionių ŽŪB, Joniškio r. sav.

Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių eksterjero vertinimas

98.                

Kompleksinis vertinimas

2020-03-10

A. Norkūno ūkis, Varėnos r.

Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių eksterjero vertinimas

99.                

Kompleksinis vertinimas

2020-05-20

UAB „Lietuvos žirgynas“, Zarasų r.

Stambiųjų žemaitukų veislės kumelių eksterjero vertinimas

100.              

Kompleksinis vertinimas

2020-05-25

 

 

 

2020-05-26

Panevėžio apskritis: Panevėžio r., Biržų r.;

Vilniaus apskritis: Vilniaus r., Trakų r.;

Tauragės apskritis: Šilalės r., Tauragės r.

Lietuvos sunkiųjų veislės eržilų eksterjero vertinimas

101.              

Kompleksinis vertinimas

2020-05-27

V. Petrošiaus ūkis, Tauragės r.

Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių eksterjero vertinimas

102.              

Važiavimas kinkiniais (2 dienų)

2020-05-3031

ŽŪB „Žirgynas“, Širvintų r.

Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų produktyvumo bandymai pagal darbingumą

103.              

Kompleksinis vertinimas

2020-06-09

V. Indrašiaus ūkis, Biržų r.

Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių eksterjero vertinimas

104.              

Kompleksinis vertinimas

2020-06-16

A. Stepulaičio ūkis, R. Stanaičio ūkis, Šakių r.

Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislių kumelių eksterjero vertinimas

105.              

Kompleksinis vertinimas

2020-09-04

UAB „Lietuvos žirgynas“, Zarasų r.

Stambiųjų žemaitukų eržilų eksterjero vertinimas

106.              

Važiavimas kinkiniais (2 dienų)

2020-09-1920

ŽŪB „Žirgynas“, Širvintų r.

Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų produktyvumo bandymai pagal darbingumą

VII.   Baltijos hanoverių veislės žirgų augintojų asociacija (skiriama ne daugiau kaip 24 147 Eur 17 renginių)

107.              

Konkūras (2 dienų)

2020-07-1819

SK „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

 

108.              

Kompleksinis vertinimas

2020-08-05

Augintojų ūkiuose

 

109.              

Kompleksinis vertinimas

2020-08-06

Sodų g. 1, Ziniūnų k., Joniškio r.

 

110.              

Kompleksinis vertinimas

2020-08-16

Augintojų ūkiuose

 

111.              

Kompleksinis vertinimas

2020-08-24

Rudiškių k., Joniškio r.

 

112.              

Kompleksinis vertinimas

2020-08-30

Seirijų mstl., Lazdijų r.

 

113.              

Konkūras (2 dienų)

2020-08-2223

SK „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

 

114.              

Kompleksinis vertinimas

2020 m. rugsėjis

Josvainių mstl., Kėdainių r.

 

115.              

Konkūras

2020-09-06

Plungė

 

116.              

Dailusis jojimas

2020-09-12

SK „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

 

117.              

Dailusis jojimas

2020-09-13

SK „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

 

118.              

Kompleksinis vertinimas

2020 m. rugsėjis

Augintojų ūkiuose

 

119.              

Kompleksinis vertinimas

2020 m. rugsėjis

Augintojų ūkiuose

 

120.              

Kompleksinis vertinimas

2020 m. spalis

Augintojų ūkiuose

 

121.              

Konkūras (2 dienų)

2020-10-03–04

SK „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

 

122.              

Konkūras

2020-11-14

SK „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

 

123.              

Konkūras

2020-12-05

SK „Audruvis“, Ziniūnų k., Joniškio r.

 

VIII. Lietuvos žirgų lenktynių asociacija (skiriama ne daugiau kaip 2 052 Eur 2 renginiams)

124.              

Lygiosios lenktynės

2020-08-29

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.

 

125.              

Lygiosios lenktynės

2020-09-12

Raseinių hipodromas, Dumšiškių k., Paliepių sen., Raseinių r.

 

 

 

_________________