LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL AUKŠTĄ PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANČIŲ PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. 4-849

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48straipsnio 7 dalimi:

1.  T v i r t i n u Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                            Aušrinė Armonaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-849

 

AUKŠTĄ PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANČIŲ PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijos pavadinimas

1.  

122301

Technikos direktorius

2.  

122302

Techninis vadovas

3.  

122304

Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas

4.  

132102

Gamybos vadovas

5.  

132107

Vyriausiasis technologas

6.  

132109

Vyriausiasis inžinierius

7.  

132409

Tiekimo padalinio vadovas

8.  

211301

Chemikas

9.  

211316

Farmacijos pramonės chemikas

10.

211320

Kokybės kontrolės chemikas

11.

213126

Inžinierius genetikas

12.

213138

Mikrobiologas

13.

214106

Gamybos organizavimo inžinierius

14.

214119

Įrenginių techninės priežiūros inžinierius

15.

214135

Įrenginių inžinierius

16.

214136

Gamybos inžinierius

17.

214137

Robotikos inžinierius

18.

214403

Mechatronikos inžinierius

19.

214418

Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius

20.

214427

Mechanikos technologas

21.

214428

Suvirinimo technologas

22.

214429

Inžinierius instruktorius

23.

214430

Mechanikos inžinierius

24.

214433

Konstrukcijų mechanikas

25.

214437

Konstruktorius

26.

214446

Suvirinimo darbų inžinierius

27.

214501

Cheminės technologijos specialistas

28.

214502

Cheminės technologijos inžinierius

29.

214508

Cheminės inžinerijos technologas

30.

214523

Chemijos inžinierius

31.

214906

Biomedicinos inžinierius

32.

214911

Automatikos inžinierius

33.

215203

Elektronikos inžinierius

34.

215206

Kontrolinės matavimo aparatūros inžinierius

35.

215207

Puslaidininkinių įtaisų elektronikos inžinierius

36.

215208

Elektroninės inžinerijos technologas

37.

216601

Grafikos dizaineris

38.

251101

Kompiuterių sistemų analitikas

39.

251104

Kompiuterių sistemų specialistas

40.

251106

Verslo informacinių technologijų konsultantas

41.

251107

Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais

42.

251201

Kompiuterių sistemų projektuotojas

43.

251203

Programinės įrangos kūrėjas

44.

251204

Programinės įrangos projektuotojas

45.

251206

Kompiuterių taikymo inžinierius

46.

251302

Multimedijos programų kūrėjas

47.

251303

Kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas

48.

251304

Internetinių paslaugų kūrėjas

49.

251401

Programuotojas

50.

251403

Inžinierius programuotojas

51.

251901

Programinės įrangos testuotojas

52.

252101

Kompiuterių duomenų bazių analitikas

53.

252102

Duomenų bazių administratorius

54.

252104

Duomenų bazių programuotojas

55.

252201

Tinklo administratorius

56.

252202

Informacinių technologijų sistemų administratorius

57.

252203

Kompiuterių sistemų administratorius

58.

252302

Kompiuterių sistemų inžinierius

59.

252303

Tinklo analitikas

60.

252305

Kompiuterių tinklo administratorius

61.

252306

Ryšių programuotojas

62.

252901

Veiklos duomenų apdorojimo inžinierius

63.

252904

Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas

64.

252906

Kompiuterijos inžinierius

65.

311401

Elektroninės įrangos vertintojas

66.

311402

Elektroninės įrangos technikas

67.

311404

Matavimo aparatūros technikas

68.

311405

Puslaidininkinių įtaisų technikas

69.

311406

Elektronikos inžinerijos technikas

70.

311407

Elektroninių gaminių kokybės inspektorius

71.

311503

Mechanikos inžinerijos vertintojas

72.

311507

Mašinų gamybos technikas

73.

311515

Pramonės mašinų ir įrankių technikas

74.

311526

Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas

75.

311537

Mechaninių gaminių kokybės inspektorius

76.

311602

Cheminės inžinerijos technikas

77.

311917

Robotikos technikas

78.

313904

Pramonės roboto valdymo technikas

79.

313906

Automatinės surinkimo linijos įrenginių operatorius

80.

313907

Automatizuotos surinkimo linijos operatorius

 

––––––––––––––––––––