UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašO pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. I pusmečiui patvirtinimo

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. V-469

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės“ padėties 44 straipsnio 2 dalimi ir Dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 – 6 punktais:

1.       Tvirtinu Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. I pusmečiui (pridedama).

2Pavedu Užimtumo tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

3Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Ligita Valalytė

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. V-469

 

 

PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIS 2020 M. I PUSMEČIUI

 

Sektorius

Profesijos kodas pagal LPK (ISCO-08 versija)

Pavadinimas

Reikalavimai

Statyba

711202

Plytų mūrininkas

711203

Ugniai atsparių plytų mūrininkas, grūdintojas ugnimi

711208

Apdailos mūrininkas

711912

Pastolių statytojas

711911

Pastolininkas

712302

Tinkuotojas

712301

Tinkuotojas apdailininkas

712305

Tinkuotojas dekoratyviuoju tinku

712306

Išorinio tinko tinkuotojas

712307

Gipso kartono atitvarų montuotojas-apdailininkas

721206

Suvirintojas

721212

Suvirintojas elektra

721213

Suvirintojas dujomis

721214

Suvirintojas dujomis ir elektra

721215

Suvirintojas elektra rankiniu būdu

721403

Metalinių konstrukcijų montuotojas

 

721402

Plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas]

 

 

 

 

Pramonė

721206

Suvirintojas

721212

Suvirintojas elektra

721213

Suvirintojas dujomis

721214

Suvirintojas dujomis ir elektra

721215

Suvirintojas elektra rankiniu būdu

721407

Konstrukcinio metalo apdirbėjas

721411

Plieninių konstrukcijų cecho darbininkas

721419

Metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis

721418

Metalinių laivų korpusų surinkėjas

721410

Laivo metalinių konstrukcijų montuotojas

722324

Plataus profilio staklininkas

722301

Metalo gręžėjas

722322

Automatinių linijų derintojas

722329

Programinio valdymo staklių operatorius

722333

Frezuotojas

722344

Metalo apdirbimo staklių operatorius

722346

Armatūros gamybos mašinų operatorius

722348

Metalo lenkimo staklių operatorius

722359

Metalo pjovimo staklių operatorius

722364

Metalo štampavimo mašinų operatorius

722367

Įrankių tekinimo staklių operatorius

722373

Metalinių gaminių gamybos mašinų operatorius

722374

Metalo frezavimo staklių operatorius

722385

Metalo štampavimo preso operatorius

722396

Automatinės staklių linijos operatorius

723302

Remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas

723301

Šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos montuotojas

723304

Agregatų remonto šaltkalvis

723310

Pramonės įrangos šaltkalvis surinkėjas

723328

Pramonės įrangos mechanikas

723330

Gavybos pramonės įrangos mechanikas

723331

Įmonės įrenginių techninės priežiūros padalinio mechanikas

723337

Metalo apdirbimo įrangos mechanikas

723348

Šaltkalvis suvirintojas

723351

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų šaltkalvis

723361

Įrenginių surinkimo šaltkalvis remontininkas

723368

Automatikos įrangos derintojas

751101

Žuvų darinėtojas

751107

Žuvų pjaustytojas

751114

Žuvies pusgaminių ruošėjas

751104

Mėsininkas

751109

Mėsos darinėtojas

751110

Paukštienos ruošėjas

751115

Techninės žaliavos ruošėjas

751139

Mėsos išpjaustytojas

751126

Skerdikas

753126

Siuvėjas

753102

Moteriškų drabužių siuvėjas

753113

Drabužių siuvėjas

753120

Vyriškų drabužių siuvėjas

814204

Plastikų pjaustymo mašinų operatorius

 

814207

Plastikų ekstruzijos mašinų operatorius

 

814212

Plastikų laminavimo mašinų operatorius

 

814213

Plastikų formavimo mašinų operatorius

 

Paslaugos

833209

Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas

C, CE kategorijos

___________________________