NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGSĖJO 17 D. ĮSAKYMO NR. 6P-141-(1.1) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ VIEŠŲJŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. birželio 17 d. Nr. 6P-90-(1.1)

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 6P-141-(1.1) „Dėl Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir jų 27 punktą pripažįstu netekusiu galios.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

Direktorė                                                                                                                     Reda Molienė