LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2020 M. spalio 27 d. įsakymo nr. 3D-737 „dėl paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus SODŲ IR UOGYNŲ DERLIUI DĖL ŠALNŲ 2019 METAIS, teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. gruodžio 18 d. Nr. 3D-865

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2019 metais, teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-737 „Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2019 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir 23 punktą išdėstau taip:

23. Jei bendras visiems pareiškėjams apskaičiuotas paramos dydis viršija nuostoliams kompensuoti skirtą sumą (2,0 mln. Eur), apskaičiuota parama kiekvienam pareiškėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                             Kęstutis Navickas