Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. SPALIO 14 D. NUTARIMO NR. 1031 „DĖL BAZINIO BAUSMIŲ IR NUOBAUDŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. 897
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL BAZINIO BAUSMIŲ IR NUOBAUDŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi ir 10 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti bazinį bausmių ir nuobaudų dydį – 37,66 euro.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis