Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2022–2025 M. KLIMATO KAITOS PROGRAMOS 

INVESTICIJŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. 383

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų planą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas